Louis Engelman – Een half jaar geleden besloot Nieuws030 in de kwestie Rachmaninoffplantsoen gebruik te maken van het wettelijke recht op informatie. We dienden bij de gemeente Utrecht een WOB-verzoek in. WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur.

Dat deden we uit verbazing over het feit dat de stad Utrecht in oktober 2018, zonder de buurt hierover te informeren, een stukje parkeerterrein in de wijk Welgelegen voor 311.868 euro verkocht aan projectontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv. Terwijl hetzelfde stadsbestuur nog in een participatieproces zat met de omwonenden over de definitieve bestemming van deze grond.

Nog opmerkelijker was het dat de projectontwikkelaar het bewuste perceel, met nog steeds dezelfde bestemming van parkeerterrein, een dag later voor 1.280.917 euro (bijna een miljoen meer) doorverkocht aan investeerder Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund NV.

En als klap op de vuurpijl presenteerde het Utrechtse college vorig jaar juni in een zogenaamde ‘intentieverklaring’ het voornemen om groen licht te geven aan een onderzoek naar de bouw van een 70 meter hoge flat voor 140 appartementen. Waar? Jawel, precies op het bewuste stukje grond wat voor parkeerruimte was bestemd.

Na publicaties hierover op deze site stelden raadsleden vragen aan het college. Zowel wethouder Diepeveen (GroenLinks) als wethouder Verschuure (D66) ontkenden in commissie- en raadsvergaderingen ten stelligste dat er tussen de grondverkoop en de voorgenomen bouw van de appartementenflat enig verband zou zijn. Zij geloofden de uitleg van de projectontwikkelaar en investeerder over een onderlinge terugbetaling en verklaarden zelf pas in mei 2019 met het project te zijn geconfronteerd.

Nu blijkt dat dus allemaal niet waar te zijn. Uit ons WOB-verzoek kwam naar voren dat voormalig SP-wethouder Paulus Jansen al in 2017 met de ontwikkelaar over de bouwplannen had gesproken. Dat werd de 2e fase van de plannen in het Rachmaninoffplantsoen genoemd.
Volgens de projectontwikkelaar werden daarover afspraken gemaakt. Dat schreef dit bedrijf vorig jaar april in een memo aan de gemeente. Paulus Jansen ontkent die afspraken nu en de huidige wethouders beweren de memo pas recent te hebben gezien. Zij bieden de raad daarvoor in een uitgebreide brief hun verontschuldiging aan.

De hele kwestie roept zeer veel vragen op. In de eerste plaats zet het de verklaring van wethouder Diepeveen over het participatiebeleid van de gemeente in een heel ander daglicht. De gemeente was immers al heel lang met de omwonenden in gesprek over de definitieve bestemming van het parkeerterrein. Dat er een plan was voor een torenflat ter plekke zei Diepeveen pas in mei 2019 te hebben gehoord. Maar hij koos ervoor dit niet met de bewoners van Welgelegen te delen ‘om deze twee zaken niet met elkaar te vermengen’. Tot zover zijn idee over participatie.

Nadat de buurt in juni van het vorig jaar werd opgeschrikt door het plan bleef hij bij dit standpunt. Vreemd is daarbij dat in de maanden die volgden, met veel publiciteit over het Rachmaninoffplantsoen, er kennelijk niet één ambtenaar op het stadhuis de moeite heeft genomen de wethouders te wijzen op de memo van april en de kennelijke afspraken met oud-wethouder Jansen. Onze vragen zijn dan: Is dit echt wel zo? Zouden ze het hebben vergeten? Of kwam het niet zo goed uit deze informatie te delen?

Wethouder Klaas Verschuure deelt desgevraagd onze verbazing, maar gelooft zijn ambtenaren die hem vertelden de bewuste memo ‘niet op waarde te hebben geschat’.

Een ander merkwaardig feit is de datum - 21 april -  van bekendmaking door het college van de omstreden memo. Na ons WOB-verzoek in oktober 2021 hebben we minstens drie keer een vertegenwoordiger van de gemeente aan de lijn gehad die er omstandig haar spijt over uitsprak dat de gegevens nog niet konden worden geproduceerd.
Als argumenten werden aangevoerd: drukte, corona, ziekte van een collega, vergeten(!) en aanvullend commentaar van betrokkenen. Nog vorige maand vertelde ze dat de stukken allang klaar lagen, maar dat het college toestemming moest geven over de publicatie. Wanneer dat zou gebeuren bleef in het ongewisse.

Nu weten we ook dat er op 16 maart gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Dus lijkt ons de vraag gerechtvaardigd of de wethouders met het oog daarop toch maar besloten het WOB-resultaat niet voor die tijd naar buiten te brengen. Betrokken ambtenaren zouden daar best eens informatie over kunnen geven. Een mooi klusje voor de nieuwe raad om dit uit te zoeken, lijkt ons.

Vooralsnog hebben b. en w. nu het auditbureau van KPMG ingeschakeld om nader onderzoek te doen. Geen verkeerde beslissing als we in ogenschouw nemen dat er ook nog van de Bomenstichting een klacht ligt bij het openbaar ministerie over verdenking van ambtelijke corruptie. Het zou dus ook nog erger kunnen worden.

Hoe dan ook maakt het college in de affaire geen sterke indruk. Zelfs projectontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv van de Egeriagroep constateert in een gisteravond uitgebrachte verklaring dat toenmalig wethouder Paulus Jansen en huidig wethouder Diepeveen de gemeenteraad wel beter had kunnen informeren.
Die informatieve mail ontvingen wij wel, maar werd klaarblijkelijk niet naar het stadhuis gestuurd. Op verzoek van een gemeentelijk voorlichter hebben we die daarom maar even doorgezonden.

Het al eerder tot appartementen omgebouwde voormalige stadskantoor ‘Rachmaninoff’. Foto: Louis Engelman

Eerdere Nieuws030-artikelen over het Rachmaninoffplantsoen:

21 april 2022: Oud-wethouder overlegde wel over bouw torenflat in Rachmaninoffplantsoen

2 maart 2022: Vier stellingen rond woontoren Rachmaninoffplantsoen

12 februari 2022: Aangifte verdenking van omkoping naar ander parket

4 februari 2022: College mag doorgaan met onderzoek naar bouw flat

26 januari 2022: ‘Er moet wel een link zijn tussen de grondprijsstijging en het bouwplan'

26 januari 2022: Verdenking van mogelijke omkoping gemeente Utrecht

14 januari 2022: Scherp debat over plan Rachmaninoffplantsoen

3 november 2021: Ontevredenheid over ‘Weltevreden’

23 september 2021: College: ‘Geen verdachte transactie’

2 augustus 2021: Raadsleden eisen opheldering

28 juli 2021: Geloofwaardigheid in geding

27 juli 2021: Reacties: ‘Een geur van list en bedrog’

26 juli 2021: Hoe je plots een flat voor je deur krijgt