Colofon

Nieuws030 is een uitgave van de stichting De Nieuwe Utrechter. Doel is berichtgeving over de stad Utrecht middels nieuwsartikelen, interviews, columns, reportages. Deze worden gemaakt door betrokken journalisten en opiniemakers, mensen die van de hoed en de rand weten.

Omdat nieuws niet gratis is, roepen wij lezers op ons financieel te steunen (zie de 'steunbalk' op de voorpagina).

Algemene redactie: Ton van den Berg
Met ondersteuning van: Jim Terlingen

Vaste columnisten (anno 2022): Louis Engelman, Hans van Echtelt, Raymond Taams, Kees van Oosten, Dik Binnendijk, Theo van de Vathorst, Peter Gieling, Jeroen Wielaert, Jim Terlingen, Armand Leenaers en Rene van Maarseveen.

Bijdrage of tips?

Heb je een inhoudelijke bijdrage voor Nieuws030, mail naar: info@nieuws030.nl

De redactie houdt zich het recht voor artikelen te weigeren. Een redactiestatuut beschermt de onafhankelijkheid van de redactie. 

Nieuwsbrief

Periodiek sturen we via de mail een nieuwsbrief rond met de bijzonderste artikelen van de laatste tijd. Wilt u deze ook ontvangen? Mail naar: info@nieuws030.nl

Copyright

Alle artikelen en foto's horen toe aan de genoemde auteurs en overname is alleen toegestaan na hun toestemming. Verzoeken voor overname kunnen worden gedaan via Nieuws030.nl, info@nieuws030.nl

Bij foto's waarvan de oorsprong onduidelijk is, hebben wij als uitgever geprobeerd al de rechthebbende op foto’s te achterhalen. Zij die menen nog recht te kunnen doen gelden op in deze uitgave gebruikt materiaal wordt verzocht contact op te nemen met de uitgever.

Adverteren

Adverteren op Nieuws030? Voor meer info en tarieven stuur een mail naar: adverteren@nieuws030.nl