Open brief aan Jan van Zanen, 
burgemeester van Utrecht.


Geachte burgemeester,
beste Jan.

Doordat ik alleen nog inwoner betrokken ben bij de zaken waar jij leiding aan geeft in deze stad, heb ik misschien de distantie om verrassende verbanden te zien die oplossingen kunnen bieden. De zogenaamde Twee-Vliegen-In-Eén-Klap-methode. Zo ook nu. En vandaar deze brief. 

De aanleiding is de heropenstelling van de horeca in Utrecht, waarin mogelijk een groot deel van de openbare ruimte in het centrale deel van de binnenstad tot tijdelijk terras wordt verklaard. De - voorstelbare - voortvarendheid van de ondernemers stuit op de - eveneens voorstelbare -weerstand van de bewoners. Het is een kwestie van tijd en ruimte, en spreiding. 

Het is mijns inziens niet wenselijk om een klein maar substantieel deel van de bevolking zo veel extra te laten inleveren in woon- en leefkwaliteit en misschien zelfs in gezondheid, om een sector te redden die de hele bevolking dient en zelfs velen van buiten de stad. Dat hoeft ook helemaal niet. 

De tweede vlieg in mijn mouw is het al veel te lang leegstaande pand aan het Wolvenplein. Iedereen die wel eens in deze gevangenis was weet dat je hier perfect gecontroleerd voor een redelijk groot aantal gasten allerlei horecadiensten aan kunt bieden. Dat is immers de core business van het gevangeniswezen, de grimmigste variant van de hospitality branche. Het gebouw is daardoor al 100% anderhalvemeter proof.

Laat de ruimtezoekende restaurants in de binnenstad allemaal een vleugel voor hun rekening nemen. Alle faciliteiten zijn aanwezig. De ruimte die de horeca hiermee wint, zou de noodzaak om heel de Oudegracht te verterrassen wegnemen. 
Bijkomende voordelen: binnen zit je droog en de buren ervaren minder overlast.

Dit plan vraagt bestuurlijke inzet in de richting van de eigenaar van het gebouw, het Rijk. Mijns inziens staan de sterren goed voor een dergelijke missie.. Nu iedereen snapt dat de buitengewone tijden tot buitengewone maatregelen moeten leiden, zou ik die sympathie verzilveren en het Rijk aan boord halen in dit voorstel. 
Het is fijn voor de stad dat jij de premier goed kent.

Reinier Schat
Utrecht, 14 mei 2020