EenUtrecht, dat met één zetel in de Utrechtse gemeenteraad zit, is een petitie gestart om een recent besluit van de gemeenteraad over het sociaal werk in de stad in te laten trekken.

Donderdag 29 februari 2024 besloot de gemeenteraad dat het sociaal werk in Utrecht de komende tien jaar alleen mag worden uitgevoerd onder regie van de vijf grote instanties en de Buurtteams.

Op de website van EenUtrecht legt raadslid Gert Dijkstra uit waarom zijn partij de petitie gestart is:

"Het besluit doet geen recht aan al die lokale organisaties die dit werk vaak beter, laagdrempeliger en goedkoper doen."

"Naast de vijf grote instanties (DOCK, U-Centraal, Sport Utrecht, de Buurtteams van Lokalis en Incluzio) wordt veel sociaal werk door en in de buurt uitgevoerd. Bijvoorbeeld een lastige brief ontcijferen, samen de speeltuin beheren, iemand helpen in de ingewikkelde wereld van de hulpverlening."

"Lokale buurt- en burgerorganisaties staan dichter bij de mensen dan de vijf grote instanties en doen hetzelfde werk vaak beter én goedkoper. In plaats van hierin te investeren wordt nu zonder evaluatie het sociaal werk nogmaals ondergebracht bij de genoemde vijf grote instanties voor 70 miljoen per jaar, voor 10 jaar lang."

"EenUtrecht vindt het onbegrijpelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad accepteert dat buurt- en burgerorganisaties nu weer 10 jaar lang op hun handen moeten gaan zitten, in plaats van dat zij zich verder kunnen organiseren en ontwikkelen."

"Wij vinden dan ook dat dat dit omgedraaid moet worden en dat de vijf grote subsidieontvangers minimaal 30% van hun taken moeten onderbrengen bij lokale buurt- en burgerorganisaties. Dat kan ook door een medewerker beschikbaar te stellen aan deze organisaties."

(JT)