Door de Kerngroep Ring Utrecht (KRU) - De stad Utrecht is tegen, de provincie Utrecht is tegen, heel veel bewoners van Utrecht en omgeving zijn tegen, verkeersdeskundigen raden het af, de Commissie m.e.r. zet vele vraagtekens, maar VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen zette toch een paar dagen geleden glimlachend haar handtekening onder het besluit de A27/A12 te verbreden. VVD en PVV, partijen van de asfaltdrammers, juichen samen met de Transportsector.

Ze belooft meer groen en natuur, maar gaat eerst liefst 64 hectare groen en bomen vernietigen, waaronder 800 eeuwenoude onvervangbare bomen van het landgoed Amelisweerd. Het Rijksmonument Amelisweerd, de achtertuin voor heel veel bewoners van Utrecht, zal een flink stuk kleiner worden. Eerder al was duidelijk dat de zogenaamde compensatienatuur niet in Utrecht kan worden gerealiseerd. Het zijn immers ongelooflijk veel bomen, in en langs de wijken Voordorp, Rijnsweerd, Hoograven en Lunetten, die gekapt gaan worden.

> Onverantwoorde risico’s en heel veel overlast
Vanwege de folieconstructie onder het tracé tussen Amelisweerd en het knooppunt Lunetten moeten er eerst 70 meter diepe schermwanden worden aangebracht over een lengte van bijna 4 kilometer waarvoor zeer waarschijnlijk meer werkruimte nodig is dan gepland, dus meer bos weg. Pas bij en na de aanbesteding komt dit boven water. Een techniek, die nog niet op deze grote schaal is toegepast. Er kleven veel risico’s aan vast zoals grondwater dat toch doorsijpelt, een negatieve, blijvende verstoorde stroming van het grondwater, sterfte van bomen door lage grondwaterstanden en verzakkingen van gebouwen in Lunetten. Dit levert meer kosten op en een langere bouwtijd. Dus meer en langer overlast voor bewoners en veel files in de wijken zelf. Zonder wekenlange afsluitingen voor de A27 en de Spoorlijnen kan dit niet.

> Parlementaire enquête in 2032 over het uit de hand gelopen project A27/A12?
Het project is begroot op ruim 1,2 miljard euro. Dat is een taakstellend bedrag uit 2011 dat rustig fictief mag worden genoemd. De schermwandmethode alleen al zal het project fors duurder maken. Gezien de kostenoverschrijdingen in de afgelopen jaren bij infrastructurele projecten (Zuidasdok, Ringweg Groningen, Hoevelaken, Zeesluis IJmuiden, Afsluitdijk), gaat dit hier ook (vrijwel) zeker gebeuren. Zowel de Kerngroep als Kamerleden hebben vragen over de verwachte kosten gesteld, maar de minister weigert tot nu toe te antwoorden. De minister weigert de Tweede Kamer ook de vereiste Milieurapporten: ‘Wacht maar af, U krijgt de onderbouwing over twee weken te zien’.

> En dan de Stikstof
In 2019 oordeelde de Raad van State, dat het in 2016 genomen Tracébesluit  moest worden vernietigd. Er ligt een stikstofdeken over Nederland, die heel veel schade aan de natuur toebrengt.  Onder andere door uitstoot afkomstig van autoverkeer. Cora van Nieuwenhuizen zegt dat ze dit heeft opgelost voor de verbreding van de A27/A12. Hoe dit bij het net getekende Tracébesluit uitpakt, zullen we pas zien wanneer het TB openbaar wordt op 2 december. Zeker lijkt dat de minister een grote gok neemt omdat de hele stikstofwetgeving nog door de Tweede en Eerste Kamer moet en landbouw, verkeer en woningbouw allemaal om de zelfde stikstofruimte vechten terwijl de Europese wetgeving bepaalt dat de natuur er flink op vooruit moet gaan.

> In beroep gaan en acties
Bezinning over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd? Pas als alles kapot is (Jerry Goossens, AD 19 nov). Dit soort besluiten voedt het cynisme en het wantrouwen in de politiek. Het belangrijkste motief van de minister is wellicht dat ze nog net even voor de verkiezingen haar spoor in het landschap wil achterlaten. Alleen al daarom is het belangrijk dit soort politiek te bestrijden.
De Kerngroep Ring Utrecht gaat er tegenaan. We gaan in beroep bij de Raad van State en we denken dit te gaan winnen. We hebben dankzij de crowdfundingsactie afgelopen voorjaar 27.000,- Euro opgehaald voor juridische ondersteuning. Verder blijven we de komende tijd ook op andere fronten actief.

Volg ons op twitter(@ringutrecht) en facebook.
Mail: kru@stopverbredingringutrecht.nl.
www.stopverbredingringutrecht.nl 

In 2010 voerden bewoners van Lunetten ook al strijd tegen mogelijke uitbreiding van de A27. Foto: Ton van den Berg