Utrecht kijkt naar hoe het moet met onze stadswateren. Charles Chamboné, bewoner van Utrecht en eigenaar klein bootje, heeft er een mening over en biedt ook een plan.

Door Charles Chamboné - Hoe houden we de steeds drukker wordende wateren van waterstad Utrecht voor een ieder leuk.

De gemeente Utrecht kijkt met Visiestadswater-Utrecht op dit moment met een grote groep belangstellende Utrechters hoe we nu en in de toekomst met onze steeds populair wordende mooie en unieke waterwegen om moeten gaan zodat we er met zijn allen van kunnen blijven genieten, wat kunnen we doen om de steeds populair wordende watersport voor iedereen leuk en mogelijk te houden.

Volgens mij moeten we ophouden met het 'dieseltje pesten' en gaan naar oplossingen die echt een oplossing zijn voor onze druk bevaren wateren, een overvolle gracht met elektrische bootjes lijkt mij ook niet echt de oplossing.

Begin met een onderscheid te maken tussen de doorvaart en de mensen die een paar dagen Utrecht willen bezoeken. Wat de doorvaart betreft, maak het niet onmogelijk voor mensen met dieseltjes die overigens maar een zeer klein aantal uren per seizoen daadwerkelijk draaien maar geef ze b.v. de mogelijkheid blauwe diesel te tanken.

Voor de passanten is de oplossing zo als ik reeds eerder aangaf bij Visiestadswater-Utrecht eigenlijk heel simpel, geef de bootpasanten een mogelijkheid om buiten het centrum op loop, fiets en bus afstand af te meren want die mogelijkheid heeft Utrecht en bedenk daarbij dan ook dat de meeste bootje via de Vecht (het Zandpad) de stad binnen komen...

Oplossing, maak gebruik van de kades van de voormalige prostitutie-zone aan het Zandpad waar je met gebruikmaking van de reeds bestaande nog aanwezige infrastructuur heell veel bootjes kwijt kan zonder al te grote investeringen. Je ontlast dan de binnenstadwateren, concentreert de handhaving en zet Utrecht op de kaart met een prachtige passanten aanlegstrook. 

Als je dan gelijk van de aanliggende weg die aan beide zijde van de Marnixbrug voor campers goed bereikbaar is een camper passanten parkeerplaats maakt waar Utrecht niet echt mee voorop loopt zet je Utrecht zelfs twee keer op de kaart.

Utrecht wees praktisch en gooi de mogelijkheden die je hebt niet weg maar maak er gebruik van!