Het burgerinitiatief Utrecht Klimaatneutraal 2030 (opgericht in 2016) is voorstander van windenergieprojecten in de polder Rijnenburg en doet een oproep aan de poiltiek daar werk van te maken via een open brief.

Open brief aan gemeenteraad van Utrecht, 17 februari 2020

In Utrecht produceerden we in 2019 slechts 2% van onze energie duurzaam. De vraag is hoe we die andere 98% niet-duurzame energie voor 2040 - de ambitie van onze gemeente en provincie - alsnog duurzaam gaan opwekken. 

Utrecht en grootschalige duurzame energie blijkt een moeilijke combinatie. Bijvoorbeeld het plan van de windmolens in Lage Weide, daar had vrijwel niemand last van. Maar ze kwamen er niet. In Utrecht hebben we vele hectares aan platte daken, vrijwel allemaal zonder zonnepanelen. Het tegengeluid bij deze projecten klinkt heel hard. Daar staan tegenover de snel groeiende groepen jonge mensen die duurzame actie willen. Denk bijvoorbeeld aan de Klimaatstakers. De politiek moet ook aan het belang van deze steeds luider klinkende jeugd denken.

Na ruim 10 jaar praten hebben we 2% duurzame energie. In dit tempo gaan we er vijf eeuwen over doen voor we klimaatneutraal zijn. Dat valt niet te rijmen met de klimaatcrisis die de Utrechtse politiek vorig jaar zelf uitriep, laat staan met de wetenschap die al decennia lang roept dat de tijd voor actie opraakt. Hoe komen we nu aan die 100% duurzame energie in 2040? Een probleem is dat de politiek doet alsof duurzame energie en klimaat zaken zijn die je moet en kan afwegen tegen vele andere belangen, waardoor er een middenweg uit komt. Maar 50% in 2040 is niet de 100% die we nodig hebben. Alsof het nog uitmaakt of onze economie goed draait en iedereen een betaalbaar huis heeft wanneer onze leefomgeving steeds minder geschikt is om in te leven? Voor dossier klimaatverandering bestaat geen middenweg, maar waarom durven veel politici dat niet eerlijk tegen burgers te zeggen, laat staan naar te handelen?

Dijkgraven roepen vaak 'Heer geef ons ons dagelijks brood en af en toe een watersnood' om mensen te herinneren aan nut en noodzaak van investeren in dijken en gemalen. Hebben we nu echt een klimaatramp nodig voor we in het klimaat durven te investeren? In het westen verzilt landbouwgrond, in het oosten verdroogt landbouwgrond en zijn vele duizenden bomen door de droogte gestorven. Bijna elke zomer is heter dan de vorige. Hoeveel signalen heeft onze gemeenteraad nodig voordat deze inziet dat het niet over 8 molens en enkele velden met zonnepanelen in Rijnenburg gaat, maar over hoe we in de komende 20 jaar die ontbrekende 98% duurzame energie gaan regelen?

Ja er is een tekort aan betaalbare woningen in Utrecht, maar gezien de grondprijs kan polder Rijnenburg dat probleem niet oplossen. Wel is er een nog veel groter tekort aan duurzame energie, en laat het gebied in en rond polder Rijnenburg nu net het laatste gebied binnen de gemeentegrens zijn waar we windmolens kunnen bouwen. Beste politici ik vraag u om uw verantwoordelijkheid te nemen en de linkse, midden en rechtse achterban eerlijk te vertellen wat er speelt op gebied van duurzame energie -  en daar naar te handelen!

Klimaatverandering is niet geïnteresseerd in wat een burger stemt, we moeten stoppen met partijpolitiek en dit sámen oplossen. Het plan voor windmolens en zonnepanelen bij Rijnenburg is momenteel de enige concrete flinke stap voorwaarts op vlak van duurzame energie in Utrecht. Laten we gelijk ook de discussie starten waar we die andere tientallen molens en vele hectaren aan zonnepanelen in onze eigen omgeving kwijt kunnen. Alleen zo halen we die 100%. Beste politici, ik roep u nogmaals op : vertel dit eerlijk aan uw achterban - en handel daar naar!

Namens Utrecht Klimaatneutraal 2030,

Ronnie Lauxen

https://www.facebook.com/utrechtklimaatneutraal2030/