Louis Engelman – Als de vier hoeken van het terrein dat dinsdagmiddag op het Rachmaninoffplantsoen met vier rood-witte linten was afgezet. Zo symbolisch vormden de politieke stellingen ’s avonds tijdens een verkiezingsdebat in Park Welgelegen het kader voor de frustratie van de buurtbewoners.

Nog steeds verbaasd en verontrust over de mogelijke bouw van een appartemententoren van 70 meter nabij hun woningen, dromden zij in de middag en avond samen om hun weerzin ertegen uit te spreken.

Om vier uur deden ze dat in de vorm van een actie. Op het parkeerterrein waar de 140 appartementen zouden moeten komen, werd met linten aangegeven hoeveel ruimte zo’n flat in zou nemen. Niet gering, vonden de circa twintig aanwezigen. Op de protestborden lieten jong en oud weten hoe zij over het plan dachten.

Met rood-witte linten geven buurtbewoners aan hoe groot het geplande appartementencomplex zou worden . Foto: Louis Engelman

In de avonduren kwamen zo’n vijftig buurtbewoners samen voor een debat vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Onder leiding van Jeroen Wielaert kregen acht raadsleden de gelegenheid zich – ook tegenover elkaar - uit te spreken over vier stellingen. En die betroffen precies de problematiek waarmee de buurtbewoners van Welgelegen worstelen:

  1. Maken we samen de stad?
  2. Utrecht moet groener.
  3. Utrecht autoloze stad.
  4. De stad is voor iedereen.

De participatie, oftewel het ‘samen’ maken van de stad, was in het plan voor het Rachmaninoffplantsoen niet erg goed gelukt. Dat moesten alle vertegenwoordigers van PvdA, VVD, SP, GroenLinks, PvdD, Cu, CDA en D66 erkennen. En dat het idee voor de torenflat het eeuwenoude Hommelbosje – dus minder groen - verder zou aantasten wilde eigenlijk ook niemand betwisten.

De discussie over de autoloze stad bleef ook niet helemaal weg van het parkeerterrein waarop het voorgestelde appartementencomplex zou moeten komen. En dat de mogelijke nieuwe flat ‘voor iedereen’ haalbaar zou kunnen worden, werd eveneens niet door allen gedeeld.

Natuurlijk werden de vier stellingen door de raadsleden in een bredere context geplaatst. En zij deden dat vaak met overtuiging en eloquent. Maar telkens sloop de eventuele bouw van de torenflat weer de discussie binnen. Applaus was er al voor de buurtbewoonster die uitriep: ‘Als u het vertrouwen in de politiek wilt herstellen, zorg er dan voor dat die woontoren er niet komt’.

Maar nog meer instemming kreeg de inspreker die van de raadsleden klip en klaar wilde weten of zij wel of niet voor de bouw van de appartementenflat waren.
Rick van der Zweth (PvdA), Lisanne Snippe (PvdD) en Tim Schipper (SP) lieten een onverbloemd ‘tegen’ horen. Maar de overige politici hielden de kaarten nog tegen de borst. Gertjan te Hoonte (VVD) vond het te vroeg voor een antwoord op die vraag. Julia Kleinrensink (GL) zei alleen tegen te stemmen als niet aan alle voorwaarden werden voldaan.

Bert van Steeg (CDA) wist het nog niet, maar vond het plan wel ‘een slecht idee’. Ook Jan Wijmenga (CU) had er ‘een hard hoofd in’, maar vond ook dat gemakkelijke antwoorden niet bestaan. En Susanne Schilderman (D66) wilde zich niet uitspreken over een plan dat nog niet eens aan de raad was gepresenteerd.