Louis Engelman – De te bouwen woontoren in het Rachmaninoffplantsoen moet ‘Weltevreden’ gaan heten, maar dat gevoel was er dinsdagavond niet echt te bespeuren tijdens de informatie- en participatie-avond in het Zalencentrum NDC Den Hommel.

De 25 omwonenden en belangstellenden lieten vooral hun ontevredenheid blijken over het idee om op de parkeerplaats een zeventig meter hoog appartementencomplex voor 140 woningen neer te zetten.

Ook al deden vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en de initiatiefnemer van ‘Mooi Ontwikkelt’ nog zo hun best ze over te halen om in een plangroep mee te gaan denken over het ontwerp en de uitvoering, de zaal bleef in meerderheid afwerend.
De leidende gedachte was dat ‘participeren’ ten onrechte zou worden uitgelegd als instemmen met het plan. En daar voelde men weinig voor.

Deze weerstand hadden de organisatoren overigens over zichzelf afgeroepen door op een sheet de tekst te projecteren: ‘Mooi Ontwikkelt en de gemeente willen graag met belanghebbenden en belangstellenden het initiatief optimaliseren’.

Met name dat laatste woord schoot de aanwezigen in het verkeerde keelgat. Zij zeiden te vrezen dat het daarmee feitelijk onmogelijk werd gemaakt om helder en duidelijk ‘nee’ tegen de woontoren te zeggen.
‘Als ik meepraat dan geef ik automatisch een zetje in de richting van realisering van dit plan’, klonk het. En: ‘We gaan niet eerst optimaliseren om na drie jaar naar de rechter te moeten om dit initiatief tegen te houden’.

De ingehuurde gespreksleidster verhoogde de stemming bovendien niet toen ze, om haar eigen opzet van de bijeenkomst door te drukken, op schoolmeesterachtige wijze protesterende mensen begon terecht te wijzen. Van zo’n type participatieproces waren de aanwezigen niet gediend.

Pas toen gemeenteambtenaren toelichtten dat de woontoren, zoals voorgesteld, nog helemaal geen uitgemaakte zaak was en zou worden beoordeeld in het totale plan voor Welgelegen, voelden de belanghebbenden zich beter gehoord.

Dat het complex zelfs in delen zou kunnen worden opgesplitst en mogelijk op andere plekken binnen het gehele gebied zou verrijzen, was voor hen nieuwe informatie. Daar zou wel eerst uitvoerig onderzoek aan vooraf moeten gaan.

Maar hier kon de zaal zich wel in vinden. ‘Laten we dan eerst maar eens kijken waar en hoe het meest logisch kan worden gebouwd in plaats van hier over dit initiatief te zitten praten’, vatte één van de aanwezigen samen.

De vertegenwoordiger van ‘Mooi Ontwikkelt’ toonde zich bereid het ontwerp aan te passen. Ook zouden de consequenties voor het Hommelbos worden uitgewerkt en wilde men liever eerst weten wat de uitkomsten zouden zijn van een ecologisch en natuurhistorisch onderzoek.

Overeengekomen werd dat de reeds geplande participatievergadering van 1 december een andere invulling zou krijgen. Deze zou vooral een informerend karakter moeten hebben, met toelichtingen op eventuele andere mogelijkheden binnen Welgelegen.

  
Zie ook de serie 'Het Rachmaninoffmysterie':
Hoe je plots een flat voor je deur krijgt (26 juli 2021)
Reacties: ‘Een geur van list en bedrog’ (27 juli)
Geloofwaardigheid in geding (28 juli)
Raadsleden eisen opheldering (2 aug)
College: ‘Geen verdachte transactie’ (23 sept)