Door Louis Engelman

Het Rachmaninoffmysterie, waarover Nieuws030 de afgelopen dagen publiceerde (deel1 en deel 2), roept heel veel vragen op. Niet in het minst over de rol van de gemeente Utrecht.

Want de feiten over de verkoop van parkeergrond en het onderzoek naar de mogelijkheden tot de bouw van een torenflat (‘Weltevreden’) geven een heel ander beeld dan de verklaringen van gemeente en projectontwikkelaars.

Dat begint al als Utrecht de percelen verkoopt aan ontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv en deze de dag erna dezelfde grond voor bijna 1 miljoen euro doorverkoopt aan Bouwinvest. Je zou toch denken dat de gevolmachtigde van de gemeente deze informatie aan haar cliënt kenbaar zou hebben gemaakt. Maar uit het antwoord van de gemeentelijke projectleider lijkt dat niet te zijn gebeurd. Hij noemt ‘de gemeente geen directe partij in deze’. Klaarblijkelijk zonder zich af te vragen of de stad hierbij niet veel geld is misgelopen.

Opmerkelijk is het ook dat de gemeente naar eigen zeggen niet wist dat de namens Utrecht optredende gevolmachtigde, een medewerker van het notariskantoor, dezelfde rol vervulde bij latere transacties tussen Rachmaninoffhuis bv en Bouwinvest. Is dat logisch?

Zelf verklaren beide ondernemingen de opmerkelijke prijsstijging van de parkeerpercelen uit een achtergehouden betaling bij de verkoop van het appartementsgebouw Rachmaninoff. Dit om er zeker van te zijn dat die percelen uiteindelijk naar Bouwinvest over zouden gaan. Ook bij deze uitleg bekruipt ons de twijfel, omdat nergens in de verkoopakte van het getransformeerde gemeentekantoor wordt verwezen naar deze afspraak.

Alles bij elkaar roept het de vraag op of de projectontwikkelaar misschien al wist van eventuele mogelijkheden voor de bouw van een nieuw appartementencomplex op de parkeerplaats. Dat zou de plotselinge prijsstijging beter verklaren.

Met de omwonenden, verenigd in het ‘Belangenoverleg Buurt Welgelegen’, werd al die tijd zowel door de gemeente als door de ontwikkelaar en investeerder alleen maar gepraat over de invulling van het parkeerterrein en het behoud van het naastgelegen Hommelbos. Dat daar opeens kansen lijken te liggen voor een torenflat geeft hen, naar ons oordeel terecht, het gevoel enorm in de maling te zijn genomen.

Welke belangen hebben er hier gespeeld en hoe transparant is deze zaak? Het is nu aan de gemeenteraad – die zelf al eerder door het college verkeerd werd geïnformeerd - om dit uit te pluizen. Het ‘Rachmaninoffmysterie’ zal tot op de bodem moeten worden uitgezocht.
  

Louis Engelman, journalist