Afgelopen maand is Wijnand Thoomes op 93-jarige leeftijd overleden. Thoomes was in zijn werkende leven ambtenaar bij de gemeente Utrecht met 'gemeentelijke monumentenzorg' in zijn portefeuille.

Hij was ook bijna twintig jaar lang secretaris-penningmeester van het Utrechts Monumentenfonds. Vanwege de combinatie van posities speelde hij een zeer belangrijke rol in de aankoop en restauratie van vele monumentale panden in Utrecht.

Thoomes was tot vrij recent actief. Hij stond in 2018 zelfs nog in zijn woonplaats Culemborg op de kandidatenlijst van de SP bij de gemeenteraadsverkiezing (bron: De Nuk, die in 2022 een voorpublicatie publiceerde van het boek 'Slachtstraat 5 - een min of meer waar gebeurd verhaal' van Lex Veerkamp).

Thoomes was drager van de 'Speld van de stad Utrecht' wegens zijn verdiensten voor het behoud van onze oude stad.

Zie ook: in memoriam op de site van Oud-Utrecht

Links Wijnand Thoomes, rechts Lex Veerkamp. Thoomes kreeg tijdens de opening van Slachtstraat Filmtheater in april 2022 het eerste exemplaar van Veerkamps boek. Foto: Ilona van Genderen Stort

(tekst: Jim Terlingen)