Louis Engelman – De aangifte van de Utrechtse Bomenstichting inzake de verdenking van ambtelijke corruptie zal door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie worden beoordeeld. Dat heeft het Arrondissementsparket Midden-Nederland van het OM schriftelijk laten weten aan voorzitter Kees van Oosten van de stichting.

De Bomenstichting deed aangifte van corruptieverdenking vanwege de - door deze site openbaar gemaakte - opmerkelijke prijsstijging bij een grondverkoop in het Rachmaninoffplantsoen. De gemeente Utrecht verkocht een stuk parkeerterrein in 2018 voor 311.868 euro aan projectontwikkelaar Rachmaninoffhuis bv, die het perceel een dag later voor 1.280.917 euro doorschoof naar Bouwinvest bv.

Beide ondernemingen verklaarden dat de hogere verkoopprijs was terug te voeren op een uitgestelde betaling bij de overdracht van het door Rachmaninoffhuis bv tot appartementencomplex verbouwde voormalige stadskantoor. Daarbij zou het erom gaan dat Bouwinvest zich ervan wilde verzekeren dat dit deel van de parkeerplaats aan de nieuwe bewoners ter beschikking kon worden gesteld.

Dat Rachmaninoffhuis bv vorig jaar op datzelfde perceel plotseling met een plan kwam voor de bouw van een 70 meter hoge appartementenflat zou hier niets mee te maken hebben. Het college van Utrecht achtte deze toelichting ‘niet onaannemelijk’ en ook de gemeenteraad stemde hier vorige week in meerderheid mee in.

Voorzitter Van Oosten van de Bomenstichting, die strijdt voor behoud van het Hommelbos ter plekke, gelooft de uitleg van beide ontwikkelaars niet en denkt dat er al eerder vanuit de gemeente is aangegeven dat de bestemming parkeerterrein wel zou kunnen worden gewijzigd. Hij vermoedt dat er sprake is van omkoping en verzocht het OM dit te onderzoeken.

Het Arrondissementsparket Midden-Nederland heeft nu besloten de aangifte niet zelf in behandeling te nemen, maar door te spelen aan het Functioneel Parket. Namens de hoofdofficier van justitie schrijft beleidsmedewerker mr. F. Boessenkool in zijn toelichting dat zijn parket samen met de politie Midden-Nederland in het zogenaamde Driehoeksoverleg een relatie heeft met de burgemeester en aldus met de gemeente Utrecht. ‘Daarom is verkozen om, vanuit oogpunt van objectiviteit en ter voorkoming van iedere schijn van vooringenomenheid, de aangifte te laten beoordelen door een ander parket.’