De Utrechtse organisatie van de sinterklaasintocht legt op facebook uit waarom er dit jaar niet alleen zwarte pieten, maar ook gekleurde en roetpieten meelopen in de optocht.

Voor al onze Facebook-volgers:

Dank voor alle reacties op het bericht over de verandering van de figuur van Piet. Uit deze reacties blijkt duidelijk dat jullie allemaal - net zoals wij en velen in ons land - met heel veel plezier het Sinterklaasfeest vieren en ook hechten aan de traditionele kanten van dit fantastische feest. Deze traditie gaat volgens sommigen vele honderden jaren terug. In Utrecht zijn zelfs berichten gevonden van halverwege de 15e eeuw. De stad maakt dan geld vrij zodat arme kinderen het Sinterklaasfeest kunnen vieren. 

Het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet kennen we sinds 1850 toen de Amsterdamse schoolmeester Jan Schenkman een boekje schreef met mooie prenten over Sint en zijn knecht. Deze knecht had toen overigens nog geen naam; die naam werd pas later bedacht. Het was toen dus niet anders dan nu: tradities zijn voor verandering vatbaar en aan veranderingen onderhevig. 

Als organisatie beseffen wij dat veranderingen emoties met zich meebrengen. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de gevoelens van zowel de voor- als tegenstanders. Dat is ontzettend lastig! Toch hebben we geprobeerd een oplossing te bedenken die heel dicht bij het originele Sinterklaasverhaal komt, namelijk de Piet die zwart is door het roet van de schoorsteen waar hij doorheen geklommen is. 

We realiseren ons dat we daar niet iedereen blij mee maken, maar veranderen doet altijd pijn. Wij troosten ons met het feit dat Piet er de afgelopen 160 jaar steeds verschillend heeft uitgezien: andere kleuren, roetvegen of niet, verschillende kleding. Ook heeft Piet niet altijd dezelfde rol gehad. Voorop staat dat het voor kinderen geloofwaardig is en dus past binnen hun fantasiewereld. Ouders/volwassenen dragen vele mooie herinneringen aan Zwarte Piet met zich mee en zullen er dus aan moeten wennen. Dat is niet anders.

Wij vinden het hartstikke leuk als je meedenkt over de vraag hoe we dit feest nóg leuker kunnen maken voor de kinderen in onze stad. Berichten die door mensen - al is het een minderheid - als kwetsend worden ervaren, zullen we echter verwijderen. Hiermee houden we deze Facebook-pagina een leuk verlengstuk van het Sinterklaasfeest in onze stad. 

Wij gaan ook dit jaar weer zorgen voor een fantastisch mooie intocht. Wij hopen dat ook jullie er weer in groten getale bij zijn! 

Namens

de organisatie van de Sinterklaasintocht Utrecht