Door Idolmind - Het omzetten en splitsen van eengezinswoningen naar studentenkamers is de afgelopen jaren een hot item geweest op Zuilen. Veel bewoners klaagden bij de gemeente hierover. Naderhand is de gemeente gekomen met aanscherping van het beleid. Het splitsen en omzetten gaat nu niet meer zo makkelijk, is de aanname.

Helaas is de werkelijkheid anders. Een voorbeeld is het winkelpand/bovenwoning van de fotograaf Van der Pal die voor zijn winkel ooit een onttrekking kreeg en tuin vol bouwde aan de Sweder van Zuylenweg 34. Het pand staat al enige tijd te koop bij Punt Makelaars.

Nu heeft een ontwikkelaar uit Maarssen hoogstwaarschijnlijk het pand gekocht (of onder voorwaarden optie tot koop bedongen). Deze ontwikkelaar heeft namelijk een zogeheten omgevingsvergunning aangevraagd. Hij wil het pand namelijk omzetten “van kantoor naar 6 onzelfstandige woonruimtes” oftewel 6 kamertjes zonder buitenruimte en bergingen (klik HIER voor de aanvraag).

Mag dat? Of moeten omwonenden eerst weer veel stampij maken, zodat er een zogeheten leefbaarheidstoets komt? De volledige aanvraag ligt overigens ter inzage op het Stadskantoor in Utrecht sinds zondag jl.

Hoe dan ook: de omzetting en splitsingen van woningen en panden op Zuilen zijn nog steeds onuitroeibaar. Dat bewijst deze aanvraag maar weer eens. Waarschijnlijk denkend dat beleidsmatig de splitsings-en omzettingsproblematiek beleidsmatig is opgelost, hoor je vanuit de politieke arena in Utrecht vrijwel niets meer over dit onderwerp.

Sterker nog, er worden tientallen stadsgesprekken gevoerd over het pracht-thema: “Utrecht maken we samen” . Fraai, bewoners (onder andere in de Sweder van Zuylenweg) maken de straat, de buurt, de wijk leefbaarder met bloembakken en geveltuinen; er ontstaat hierdoor meer contact en cohesie. En dan aan de achterkant toch weer de splitsingen en omzettingen toestaan!

Zo zijn die stadsgesprekken meer voor de bühne. Door dergelijke aanvragen te honoreren is het meer: “Utrecht vernielen we samen”.

(Dit artikel is overgenomen met toestemming van de auteur van de website Zo is Zuilen).