De schop gaat de grond voor Leidsche Rijn Centrum, maar het Platform Toekomst Leidsche Rijn Centrum waarschuwt met een open brief aan de gemeenteraad.

Op vrijdag 20 juni gaat de eerste paal voor het lang verwachte Leidsche Rijn Centrum de grond in. Projectontwikkelaar ASR organiseert het feestje. Geen gezamenlijke feestje met de opdrachtgever gemeente Utrecht. Opmerkelijk, omdat volgens lang geleden afgesloten contracten het de uitdrukkelijke wens van de gemeente is om het centrum te bouwen.

In december 2013 werd bekend dat het de ontwikkelaar en de toekomstige eigenaar, CORIO, vooralsnog niet is gelukt voldoende huurders te vinden voor de vele vierkante meters winkelruimte. Gevolg van de crisis én steeds meer mensen kopen steeds meer dingen via internet. 

In januari 2014 heeft het bewonersplatform Toekomst Leidsche Rijn Centrum ideeën aangedragen om te komen tot een centrum waar bewoners zich thuis voelen. En een plek wordt die past bij de organische groei van ons jongste stadsdeel. 

Intussen ging de gemeente Utrecht door op de ingeslagen weg en startte de voorbereiding van nog eens 7000m2 winkelruimte voor het zogenaamde foodcluster. Tijdens een inspirerende avond in januari met actieve deelname van ruim 150 bewoners, zijn diverse concrete en constructieve ideeën losgekomen voor een meer verantwoorde bouw en invulling van het toekomstige centrum. Omdat er sinds die avond ook een nieuwe gemeenteraad is aangetreden treft u hierbij alsnog de brochure aan die wij naar aanleiding van deze publieksavond hebben samengesteld.

Foodcluster

We keken ook naar het inpassen van het foodcluster binnen de vierkante meters van Leidsche Rijn Centrum. De boodschap was: vul eerst al die meters binnen Leidsche Rijn Centrum maar eens op voordat je weer nieuwe winkels bouwt en dus nog meer meters toevoegt! Het winkeloppervlak van het toekomstige Leidsche Rijn  is minstens zo groot als dat van Cityplaza te Nieuwegein. En ook dit centrum is sinds de opening in 1990 stapsgewijs in oppervlakte verdubbeld.

Geen reactie van het stadsbestuur

Ondanks de aanbieding van de ideeën van ons Platform aan het stadsbestuur is van de gemeente sindsdien nog geen enkele reactie gekomen. Er wordt nog steeds vastgehouden aan de oude plannen. Contracten of niet, deze plannen hebben echt bijstelling nodig om te anticiperen op nieuwe trends en ontwikkelingen op winkelgebied. Onafhankelijke partijen, zoals  retail-brancheorganisaties bevestigen dit beeld. Wat het Platform betreft is het spreekwoord “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” hier van toepassing.

Het Platform wil dat de gemeente de wensen en ideeën van de bewoners alsnog omarmt om te komen tot een verantwoorde invulling van ons toekomstige centrum. Als dat niet gebeurt vrezen wij dat er een zieltogend centrum ontstaat met veel leegstand. Niet aantrekkelijk om te verblijven met als gevolg nog meer leegstand. Het is wat ons betreft noodzakelijk dat de plannen, nu het nog kan, in deze fase flink worden bijgesteld. 

Eerder werd voor het totale plan Leidsche Rijn de Ontwikkelingsvisie ook al eens aangepast aan de actualiteit. De huidige omstandigheden vormen hier ook voor ons nieuwe centrum alle aanleiding toe. We nodigen daarom verantwoordelijk wethouder Kees Geldof graag uit om met ons het gesprek alsnog hierover aan te gaan. 

Met vriendelijke groet,

Marco Redeman

Namens het Platform Toekomst Leidsche Rijn Centrum