Vrijdag 4 mei 1945 - We krijgen diverse berichten dat er vanavond diverse schietincidenten zijn geweest. Duitsers traden op tegen al te grote festiviteiten nadat bekend werd dat Duitsland capituleert. De gewapende soldaten lieten het niet na ook te schieten.

Bij een van de incidenten is het oud-schoolhoofd Kok dodelijk getroffen. En in Zuilen stonden twee buurmannen met elkaar vrolijk over de capitulatie te praten toen een passerende Duitse soldaat op een fiets hen beschoot. Een van de mannen zou zijn overleden, maar we hebben daar geen bevestiging van.

Ook in andere delen van Utrecht wordt ook op dit moment nog door de ‘groene’ politie, SS’ers en Landwachters stevig opgetreden tegen feestvierders, het lijkt een uiting van blinde woede. Wie in zijn feestvreugde een vlag heeft uitgehangen wordt gedwongen deze te verwijderen. Daarbij wordt vaak geschoten om indruk te maken.

Het is en blijft een gevaarlijke situatie. Wij adviseren u voorzichtig te zijn en te blijven inzake de feestelijkheden. We herhalen dat het vlaggen pas kan als de burgemeester daartoe het sein geeft en dat kan pas als de bevrijders in Utrecht zijn.

De bezetter verspreidt ook affiches waarop staat dat de voedseldroppings propragandistische bluf is van de geallieerden. De honger die de Utrechters treft zou door de voedseldroppingen niet kunnen worden opgelost en is volgens de Rijkscommissaris Seys Inquart alleen op te lossen met voedseltransporten via schepen. De Duitse Weermacht ziet in de vliegtuigen alleen maar militair vertoon.