Dinsdag 8 mei 1945 - Korte berichten

NSB-panden

De nieuwe autoriteiten laten weten: het is verboden om zich in woningen, gebouwen, lokalen en bunkers te zijn die voorheen tot de Duitse Weermacht of de NSB behoorde. Ook moet men afblijven van materiaal van de Duitse Weermacht en de NSB (en daaraan gerelateerde instanties). Iedereen die goederen onder zich heeft van de Duitsers en/of NSB'ers moeten dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aangeven bij het politiebureau aan het Janskerkhof 16. Ook is er een verbod op het vervoer van meubilair uitgevaardigd.

Zuivering ambtenarencorps

In het stadhuis is een commissie aangesteld die zich belast met de zuivering van het ambtenarencorps. Het bestaat uit wethouder H.J.B. Waslander, Mr. Blom (griffier Centrale Raad van Beroep) en mejuffrouw Dr. M. A. Tellegen (referendaris ten stadhuize).

Arrestatie inzake zwarte handel

Een medewerker van de firma Van den Brink groente-exporteurs aan de Croeselaan is aangehouden op verdenking van zwarte handel. In zijn bezit had hij veertig gouden horloges die hij met geallieerden soldaten wilde ruilen voor sigaretten met het doel deze weer zwart van de hand te doen. De autoriteiten treden streng op tegen de zwarthandel.

Er zijn inmiddels acties gestart om de zwarte handel van vooral voedsel aan banden te leggen. Met onder meer affiches wordt er op gewezen dat het vooral de zwakkeren in de samenleving zijn die door de zwarte handel worden getroffen.

Foto: Collectie HUA

Politiezuivering 

De waarnemende hoofdcommissaris van de politie, Van Eyk, heeft in een zogeheten dagorder zijn manschappen opgeroepen met moed en met de beste voornemens aan het werk te gaan om zo het vertrouwen van de burgers weer te krijgen. Een van de eerste zaken die de politie op zich heeft genomen is de zuivering van de eigen gelederen. Alle politieagenten ontvangen een nieuw identiteitsbewijs en is herkenbaar aan een nieuw embleem, een ruit op de linkermouw.

Een groep van circa 150 leden van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm - onder commando van reserve-luitenant Godschalk - gaat de politie bijstaan in haar taken.

Legitimatieplicht

De politie wijst er op dat de legitimatieplicht blijft bestaan en dat iedereen verplicht is zijn of haar persoonsbewijs bij zich te dragen, ook tijdens alle feesten die plaatsvinden.

Huisarrest

Het is iedereen die Rijksduitser is of mensen die sympathiserend lid of in dienst van Naziorganisaties waren, verboden op straat te komen. Zijn hebben een huisarrest.

In het hoofdgebouw van de NS aan het Moreelsepark vond een bijeenkomst plaats voor alle spoorwegmannen. Namens de NS sprak de heer Hupkes die, nadat het Wilhelmus was gezongen, zei dat zij die gevallen waren en de getroffen huisgezinnen herdacht moesten worden. Hij zei dat de staking die vorig jaar september begon, ondanks een korte voorbereiding toch geslaagd was want met het platleggen van het spoor werd een belangrijk wapen voor de oorlogsvoering 'den vijand uit de hand geslagen'.

Hupkes zei dat 'wij onze plicht hebben gedaan en het Vaderland naar ons beste weten hebben gediend'. Volgens Hupkes ligt er nu een zware taak om de NS weer op te bouwen tot een modern spoorwegbedrijf, maar met steun van het personeel heeft hij er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ook de heer Joustra van de Personeelsraad zei dat het de taak is van de NS een aandeel te leveren aan de opbouw van Nederland. Hij wees erop dat er ook een zuivering binnen de eigen gelederen nodig is.