Maandag 7 mei 1945 - Korte berichten

EEN IMPRESSIE VAN DE BEVRIJDINGSDAG OP BEWEGEND BEELD, ZIE ONDERAAN DIT BERICHT.

Parool

In het pand van drukkerij Bosch aan de Oudegracht is vanochtend rond 11.00 uur de redactie van het Parool aan de slag gegaan om artikelen te schrijven. In de drukkerij werden tijdens de oorlog de NSB-krant Nationale Dagblad, weekblad Volk en Vaderland en het Duitse Wacht im Westen gedrukt.

Bij de overname van het pand moest door de BS gebruik worden gemaakt van vuurgeweld omdat een Duitser niet van plan was zijn handen omhoog te steken. Omdat hij dat bleef weigeren is hij volgens ooggetuigen neergeschoten. Het is onbekend wat zijn verwondingen waren. De titel Volk en Vaderland op de muur van het pand werd direct overgeschilderd.

Militair gezag

De leiding over de stad Utrecht is vanmiddag volgens afspraken in Londen tijdelijk in handen gelegd van het Militair Gezag dat bestaat uit majoor ir. A.M. Averes en kapitein dr. B.A. Thiadens. De eerste is militair commissaris van het district Utrecht-stad bestaande uit de gemeenten Utrecht, Achttienhoven, Maartensdijk, Westbroek, Zuilen, Jutphaas en Vreeswijk. Zijn directe meerdere is de Provinciaal Militair Commissaris ir. D.C.C. Baron van Boetzelaer, die verantwoording schuldig is aan de chef-staf generaal H.J. Kruls in Den Haag.

Van Boetzelaer gaat kantoor houden in het zojuist leeg gekomen hoofdkwartier van de NSB (Maliebaan 35). Averes zetelt even verderop op Maliebaan 55.

Aartsbisschop

Vanmiddag vond een spontane huldiging plaats voor aartsbisschop mgr. J. de Jong, waarbij hem de dank en de waardering werd getoond voor de wijze, waarop hij het verzet tegen de onderdrukker gedurende de oorlogsjaren heeft geleid en gestimuleerd.

Tegen 4 uur verzamelde zich een grote menigte voor zijn paleis aan de Maliebaan. Naast de kardinaal stonden J.G. van Schaik (pastoor van de St.-Martinusparochie), mgr. Th. Huurdeman (vicaris-generaal), prof.dr. Inno van de Berg, mgr. J. de Jong en J. Batenburg (pastoor van de kathedrale St.-Catharinakerk)..

Een eerbetoon aan kardinaal De Jong laat op de middag. Foto: Collectie HUA

Ongeval

De 37-jarige mejuffrouw Pot is vanmiddag gewond geraakt aan haar been toen ze bij het gedrang op de Stadhuisbrug onder een van de brengun-carriers van de Engelsen terecht kwam. Ze is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Overleden

Bij het doorzoeken van het pand van de Sicherheitsdienst aan de Maliebaan 74 werd in het arrestantenlokaal het lijk aangetroffen van de 26-jarige Pieter Berg uit Amsterdam. Volgens onderzoekers is hij al op 25 april omgekomen. Berg wordt begraven op begraafplaats Kovelswade in Utrecht. 

Studenten

De vertegenwoordigers van de Utrechtse Studenten (Studentencontactgroep) nemen, overeenkomstig de oproep in De Geus van 1944, voor de eerste weken na de bevrijding, de leiding van de Utrechtse studenten op zich. Ingesteld wordt een studentenhulpdienst om in het kader van Nederlands Volksherstel krachtdadig mee te werken aan de opbouw van een normalen gang van zaken.

Koeriers

Door de Jeugdraad, tezamen met de padvinders, is een centrale koeriersdienst ingesteld, in “de Woonstee”, Achter St. Pieter 11, het zgn. Bureau voor Burgerlijke Diensten, waarvan door alle autoriteiten dankbaar gebruik wordt gemaakt.