Maandag 7 mei 1945 - Vanuit het stadhuis en provinciekantoor worden diverse maatregelen bekendgemaakt.

- Cafés hebben tot nader order een tapverbod en ook de verkoop van sterke drank is verboden.

- De bijzonder staat van beleg treedt in werking (koninklijk besluit van 11 september 1943). Dit betekent dat het militair gezag bevoegdheden krijgt bij handhaving van de veiligheid.

- Mr. Dr. G.A.W. ter Pelkwijk is in zijn ambt van burgemeester van Utrecht hersteld. Hij wordt bijgestaan door de wethouders H.A. Bekker, H. Ploeg en mr. H.B.J. Waslander. Op verzoek van de burgemeester is ook raadslid A. Stapelkamp aan deze ploeg toegevoegd.

- Alle borden met verboden voor joden worden verwijderd.

Een verbodsbordje voor joden werd soms bewerkt als stil verzet. Foto: Collectie HUA

- De tijdens de oorlog gewijzigde straatnamen krijgen weer hun oorspronkelijke namen terug.

- Wie goederen in bezit heeft van NSB'ers en/of Duitse instellingen moet dit aangeven bij de politie.

- De Technische Noodgroep van het G.E.B. stelt met het daarvoor opgestelde noodaggregaat en met het zgn. ‘eigen bedrijf’ van Hooghiemstra in werking: de verlichting van het stadhuis, de politieposten, de gebouwen van de B.S., die van de militaire bezetting, de bureaus van de voedselvoorziening, de ziekenhuizen en enkele drukkerijen.

- ir. A.J. Mijnlieff is benoemd tot tijdelijk directeur van de PEGUS. Mijnlieff werkt als bedrijfsingenieur bij de PEGUS en is betrokken geweest bij het opzetten van de verzetsgroep van personeelsleden. Hij kent het bedrijf van haver tot gort. Hem wacht de zware taak de energievoorziening van de stad weer op te starten.

Poster Collectie HUA