Woensdag 9 mei 1945 - Korte berichten

Blijf thuis

Het is iedereen verboden om de woonplaats te verlaten. Dit in verband met de opmars van de troepen van de geallieerden. Voor hun en uw veiligheid is het verboden om de stad te verlaten.

Henriette Davids

Het blijkt dat Henriette Davids, de populaire revue-artieste, ondergedoken heeft gezeten in Utrecht. In 1942 was het haar verboden geworden nog langer op te treden in de Joodse Schouwburg in Amsterdam. Ze is daarna ondergedoken, eerst in Hoevelaken en Nijkerkerveen. Via de ondergrondse is ze later in Utrecht gekomen en vond daar onderdak. Voorzover bekend blijft ze nog even in Utrecht alvorens naar haar woonplaats Amsterdam terug te keren.

Arrestatie landverraders

De commandant van de BS, de heer Kwint, maakt bekend dat het voor het publiek ten strengste verboden is om zich te bemoeien met de arrestatie van NSB'ers. Dit is een taak van de arrestatieploegen van de BS in samenwerking met de politie. Het kaalknippen van vrouwen wordt als zeer afkeurenswaardig gekenmerkt.

Dankdienst in synagoge

Morgen, donderdag Hemelvaartsdag, is er in de synagoge aan de Springweg 164 een speciale dankdienst van de Nederlandse Israëlitische Gemeente ter gelegenheid van de bevrijding. Aanvang 11 uur.

Loodje moet terugkomen

Van diverse kanten wordt er op aangedrongen dat elektriciteit niet meer illegaal mag worden afgetapt. Onder de bezetter viel dit nog wel goed te praten, maar nu met een tekort een energie zoals gas en elektriciteit moet daar zorgvuldig mee worden omgegaan en daar hoort illegaal aftappen van elektriciteit niet meer bij. Dat betekent dat snel het loodje aan de elektriciteitsmeters moet terugkeren.