Dinsdag 8 mei 1945 - De in de stad aanwezige Duitse militairen worden door de geallieerden, onder leiding van Lieutenant Colonel Jenkins, de commandant van de 146 Infantry Brigade Group, uit de kazernes verzameld op het Paardenveld, waar zij worden ontwapend en vervolgens vandaar naar kampementen buiten de gemeente gevoerd.

Op de beelden die we kregen (zie onder dit bericht) ziet u lange rijen soldaten bij het politiebureau en ook hoe ze zich verzamelen bij de Bemuurde Weerd voor hun afmars de stad uit.

Onder begeleiding van Canadezen marcheren Duitse soldaten langs de Vecht, ter hoogte van de Lauwerecht, de stad uit. Foto: Collectie HUA

De Duitsers zullen niet al te lang in de kampementen verblijven want het ligt in de bedoeling dat de meeste van hen zo snel mogelijk oostwaarts gaan en terug gaan naar Duitsland. Er vinden nog wel onderzoeken plaats naar de rol van diverse militairen. Als ze worden verdacht van oorlogsmisdaden blijven ze in gevangenschap.