Zaterdag 5 mei 1945 - Is dit de intocht van de bevrijders? Via de Biltstraat zijn rond half een drie Canadezen per motor de stad binnen gekomen. Zij verklaarden tot het Rode Kruis van het 1e Canadese Leger te behoren en waren op weg naar het Stads- en Academisch Ziekenhuis.

Dit vertoon van drie motorrijders leidde tot veel gejuich en nog meer vlagvertoon langs de straten. De motorrijders werden bedolven onder de bloemen. De verwarring was groot omdat het leek dat zij gevolgd zouden worden door nog meer soldaten, maar die bleven weg. 

Net als gisteren is Utrecht opnieuw massaal de straat op gegaan. Vooral in de binnenstad verzamelen mensen zich om de bevrijders die in aantocht zouden zijn te ontvangen. Kinderen lopen met rood-wit-blauwe vlaggen en portretten van het koninklijk huis.

Vooral rond de Museumbrug en de Biltstraat houden veel mensen, met veel bloemen in de hand, zich op. Maar hoe ze ook in de verte staren, er is niets anders te zien dan de kolonnes wagens vol met voedsel. Vanaf vandaag zijn we bevrijd, zeggen ze op de radio, maar dit is een bevrijding zonder bevrijders.

Domklokken

Luiders houden intussen de wacht bij de torenklokken in de Domtoren. Vanaf 11 mei 1940 hebben die klokken niet meer geluid. De klokken van het carillon waren toen in de kelders ondergebracht en de grote klokken werden allemaal gestut met het oog op het oorlogsgevaar.

Ondanks dat elders in de stad tientallen klokken door de Duitsers werden gevorderd zijn die in de Domtoren altijd ongemoeid gebleven. Vandaag zijn de klokken weer losgemaakt om te kunnen luiden bij het binnenrukken van de geallieerden. De carillonklokken worden later dit jaar opnieuw in de toren aangebracht.

Op de grote Salvator in de Domtoren heeft voorman Stooker een oranjekoord aangebracht dat nog gebruikt is geweest om op de trouwdag van prinses Juliana een steen te sieren die op haar geboortedag in de Dom was aangebracht.