Zaterdag 5 mei 1945 - In Hotel de Wereld te Wageningen hebben vandaag de capitulatiebesprekingen tussen het Duitse leger en het Canadese opperbevel voor Nederland plaatsgehad. De besprekingen kenden een gebrekkige organisatie en hebben niet tot een direct resultaat, maar tot onbekende vertraging geleid.

Het zwaar gehavende Wageningen, waarvan de bevolking al geruime tijd is geëvacueerd, was het decor voor de belangrijkste vergadering uit de recente geschiedenis. De Canadese generaal Charles Foulkes maakte er groot bezwaar tegen dat de Duitsers zich lieten vertegenwoordigen door generaal Paul Reichelt, de chef-staf van het Duitse leger in Nederland. Hij eiste dat de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitz zou verschijnen.

Hotel de Wereld waar de onderhandelingen over de capitulatie plaatsvindt. Foto: gemeente Wageningen

Het duurde uren voor de Duitsers aan deze eis voldeden. Maar daarmee waren de problemen niet opgelost. Foulkes overhandigde aan Blaskowitz een omvangrijk document ter ondertekening. Het bleek een gedetailleerde ontwerp-overeenkomst te zijn, waarin allerlei ondergeschikte punten waren vastgelegd. Daarop antwoordde Blaskowitz dat van hem niet gevergd kon worden dat hij dat ter plekke signeerde, hij vroeg tijd voor bestudering van de stukken. Tot grote woede van Foulkes, die door de talrijke aanwezige journalisten werden opgemerkt, is Blaskowitz vertrokken zonder te tekenen.

Bij de besprekingen werd Nederland vertegenwoordigd door Prins Bernhard, bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij baarde opzien door te verschijnen in de open Mercedes met kenteken RK 1, tot voor kort de auto van Reichskommissaris (RK) Arthur Seyss-Inquart. Uit kringen van het Canadese leger viel te vernemen dat de geallieerden met dit vertoon van triomf niet erg ingenomen waren.

Maar generaal Foulkes en zijn rechterhand George Kitching waren vooral des duivels over de hele gang van zaken, en over de weigering van Blaskowitz. Achter de schermen bleek dat de legertop bovenal zeer ontstemd was over de eigen juristen die een veel te gedetailleerde overeenkomst hadden opgesteld.

Het is onduidelijk tot hoeveel vertraging deze gang van zaken gaat leiden. Vermoedelijk volgt de ondertekening nu morgen, maar vast staat dat de Nederlandse steden in het westen voorlopig nog in een onduidelijke situatie zullen verkeren.

Prins Bernhard staat tegenover Duitse bevelhebbers in Wageningen. Foto: gemeente Wageningen