Woensdag 2 mei 1945 - Wat een senstatie. Het eten komt uit de lucht vallen: vandaag hebben geallieerde bommenwerpers in Utrecht voedselpakketten gedropt. Daarmee moet een einde komen aan de maanden van honger waaronder de Utrechtse burgers zo zwaar hebben geleden.

Utrecht is een van de vele steden die via de lucht van voedsel worden voorzien. Ook elders in het west van het land zoals bij Den Haag en Amsterdam is voedsel gedropt. Dat is het gevolg van een akkoord dat de geallieerden met de Duitse bezetter hebben gesloten op maandag 30 april in het dorp Achterveld.

Het is de bedoeling dat er nog dagen achtereen bommenwerpers hun gezonde lading laten vallen. Op het terrein aan de Lage Weide vormen burgers een lange ketting om de voedselpakketten door te geven. Ze worden per paard en wagen naar verschillende uitdeelpunten gebracht, waar ze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de bevolking.

Burgers vormen een ketting om voedsel door te geven. Foto: Collectie HUA

De Utrechtse dropping vandaag is verzorgd door de Amerikaanse luchtmacht USAAF en draagt de codenaam Operatie Chowhound. In andere steden is het de Britse RAF die de pakketten uitwerpt, die operatie draagt de titel Manna.

De Amerikanen gebruiken voor hun acties 58 B17-bommenwerpers, waarvan de nadering bij veel burgers een schrikreactie veroorzaakte. Maar spoedig bleek dat ze niet de dood kwamen brengen, maar de redding.

De vliegtuigen kwamen rond het middaguur over en dropten hun lading met blikjes aardappelpoeder, melk, ham, suiker cacao, worstjes, boter, biscuits en zuurtjes op een terrein aan de Lage Weide.

De dropping ging niet helemaal goed omdat bij enkele bewakings- en verzamelploegen de indruk bestond dat de dropzone de Hoge Weide zou zijn. Deze moesten nu halsoverkop naar de Lage Weide en om precies te zijn het zogeheten stapelterrein van de Nederlandse Spoorwegen, de driehoek tussen de Cartesiusweg en de spoorlijnen naar Amsterdam en Rotterdam.

Op de Lage Weide zijn nogal wat voedselpakketten, dat ook drop-goed wordt genoemd' illegaal in handen gevallen van mensen die daar aanwezig waren. Ook vielen er diverse pakketten buiten het afwerpterrein zoals in de omgeving van de Hasebroekstraat. De politie heeft het meeste voedsel toch weer in beslag weten te nemen, maar moest daarvoor soms wel hardhandig optreden.

Mensen in de Hasebroekstraat die delen van voedselpakketten hebben weten te bemachtigen die naast het afwerpterrein terechtkwamen, tijdens de voedseldroppings aan de Lage Weide. Foto: W.H. Holm (Collectie HUA)

Het voedsel wordt nu eerst verzameld in de gebouwen van voedselproducent de HaKa in Hoograven (en een klein deel in de Korenschoof in Pijlsweerd) en later deze week verdeeld onder alle Utrechters die daar nog bericht over krijgen.

Het gebouw van de HaKa aan de Kanaalweg gezien vanaf de Merwedekade met daarboven de vliegtuigen met voedsel. Foto: C. Raue (Collectie HUA)

De Nederlandse Regering heeft via de radio een oproep gedaan om het voedsel dat mensen nu nog in huis hebben onmiddellijk te delen met zieken en zwakken die dit het meeste nodig hebben.

Veel drop-goed (geschat wordt eenvijfde deel) is bij de eerste droppings kapot zwaar beschadigd als gevolg de te grote hoogte waarop het voedsel naar buiten werd gegooid. Wat er nog heel van is gaat naar de Centrale Keuken en de ziekenhuizen.