Woensdag werd in de commissievergadering van de gemeenteraad over cultuur door de VVD het voorstel gedaan om het Gouden Kalf – het standbeeld dat zo kenmerkend is voor het Nederlands Film Festival – aan te laten kopen door de gemeente. De SP vindt dit in tijden van bezuinigingen een onzinnig en bizar plan.

Als het aan mij ligt, gaat dit dan ook niet gebeuren. De kosten voor aankoop en plaatsing van dit beeld worden geschat op minimaal 200.000 euro.

Ik snap niet hoe de VVD bij dit idee komt. We zitten met een krappe cultuurbegroting en op het merendeel van de Utrechtse cultuurinstellingen wordt flink bezuinigd. Er is simpelweg geen budget voor.

Dit is niet uit te leggen valt aan de culturele instellingen in de stad, die nu al iedere euro drie keer moeten omdraaien. Als er toch nog ergens geld gevonden wordt, dan moet dat terug naar de cultuursector zelf en zeker niet in dit standbeeld gestoken worden.

De VVD wil dat de gemeente Utrecht het beeld aankoopt om het een vaste plek in de stad te kunnen geven. Volstrekt overbodig. Fans van het Kalf hoeven niet bang te zijn dat zij het beeld lang moeten missen. Het Nederlands Film Festival is een fantastisch festival en een verrijking voor de stad. Ook als de gemeente dit beeld niet aankoopt, zal het volgend jaar weer gewoon tijdens dit festival te bewonderen zijn.

Gelukkig is wethouder Jongerius het volledig met de SP eens. Zij gaf aan geen budget te hebben en slechts mogelijkheden te zien via crowdsourcing. Een prima idee!

Vincent Wijlhuizen

raadslid SP