Nestorix - Het is 18 september 2015. De begrotingsstukken vallen in de mailbox van alle Utrechtse gemeenteraadsleden. Tegelijkertijd wordt in het vak voor de geheime stukken in de leeskamer de risicoinventarisatie van de gemeente neergelegd.

Het is een lange lijst met onderwerpen waarvan de gemeente niet zeker is over de financiële uitkomst en waarbij een reëel risico bestaat op een tegenvaller. Die risicolijst bepaalt de hoogte van het weerstandsvermogen dat nodig is om die eventuele tegenvallers op te vangen.  

Een deel van die ingeschatte risico’s moet geheim blijven, bijvoorbeeld omdat het (mogelijke) claims van derden betreft en die hebben natuurlijk belang bij kennis over de gemeentelijke inschatting van de maximale en de minimale grootte van een tegenvaller voor de gemeente. Het is heel handig om te weten tussen welke marges er iets te halen valt in overleg of in de rechtszaal.

Tussen die pakweg honderd items heeft er waarschijnlijk één betrekking op een claim van Ovast BV van Wim Oostveen. Wim is raadslid en om net als alle andere raadsleden een gefundeerd oordeel te kunnen geven over het weerstandsvermogen dat nodig en deels wettelijk verplicht is om al die risico’s op te vangen, moet Wim die lijst kennen en kunnen bestuderen. Als Wim dat niet zou doen zou hij zijn taak als raadslid verzaken. Maar Wim zou dat regeltje over Ovast niet mogen zien want dan is er sprake van belangenverstrengeling. Sterker nog Wim zegt dat hij dat regeltje niet wil zien.

Natuurlijk hoeft Wim dat ene regeltje niet eens te zien. Het totaal van alle risico’s is openbaar en met het optellen van de posten die hij wel mag zien, weet Wim genoeg. Maar goed Wim is integer en heeft beloofd dat niet te zullen doen.

Wim heeft ook beloofd zich niet te bemoeien met alle andere zaken die mogelijk raakvlakken hebben met één van Wim’s belangen. Nu wil het geval dat Wim nog al wat belangen heeft in de stad Utrecht. Raakvlakken met waarde van vastgoed en grondexploitatie zijn er al gauw. Dat loopt van de plaatsing van windmolens, via luchtkwaliteit, verkeers- en parkeerdruk tot de mogelijke overlast van maatschappelijke voorzieningen in de buurt, om maar eens paar veel voorkomende voorbeelden uit de afgelopen jaren te noemen. Kortom er kon wel eens heel veel zijn waarmee Wim zich niet gaat bemoeien.

Wim Oostveen wordt een raadslid die zichzelf “vrijwillig” een muilkorf aanmeet, die hij zowel voor als achter de schermen zegt te zullen dragen. Je moet wel erg masochistisch zijn om dat fijn te vinden. Bovendien is een gemuilkorfd raadslid niet wat de Utrechters die op Stadsbelang gestemd hebben, beloofd is.

Wim die muilkorf zal blijven knellen. Doe je zelf, je kiezers, de lokale politiek en de stad een lol. Accepteer dat je persoonlijke belangen in Utrecht te groot zijn om een geloofwaardige rol als volwaardig raadslid te kunnen vervullen en zoek op kieslijst van Stadsbelang een bekwame opvolger die zonder muilkorf de belangen van je kiezers kan vertegenwoordigen. Een mooier bewijs van jouw persoonlijk integriteit kan ik me nauwelijks voorstellen.