De Raad van State heeft het bestemmingsplan en de bouwvergunning voor de verbouw van de Bijenkorf vernietigd. Dat betekent dat de bouwactiviteiten die thans plaatsvinden, feitelijk illegaal zijn.

Een overwinning voor het wijk C-komitee en anderen die protest indienden tegen de uitbreiding van de Bijenkorf omdat het meer autoverkeer zou aantrekken, en een schande voor de Utrechtse gemeenteraad. Het gebeurt niet zomaar dat Raad van State een bestemmingsplan naar de prullenbak verwijst.

In dit geval ging het om de onderbouwing van de toename van het aantal parkeerplaatsen, het gebruik van die plaatsen en de gevolgen die de extra auto’s op de luchtkwaliteit in de Jacobsstraat zou hebben. De onderbouwing van de parkeernormen was zo slecht dat de Raad van State het niet eens nodig achtte om op de slechtere luchtkwaliteit in te gaan.

Een raadsminderheid van SP, ChristenUnie en Leefbaar Utrecht hadden bij de behandeling van het bestemmingsplan, eind november 2012, al gewezen op deze gammele en onterechte onderbouwing en geprobeerd het college en de rest van de raad te overtuigen van de onjuistheid van het besluit, maar een raadsmeerderheid meende het beter te weten en ging  akkoord.

De letterlijke uitspraak van ondergetekende: “Ik heb al eerder in deze raad gezegd dat het mij buitengewoon irriteert dat de raad met 45 leden uiteindelijk voor de rechter staat omdat de onderliggende stukken niet kloppen. Daar heb ik geen zin in. Ik voel me aangesproken als de Raad van State zegt: gemeente, u hebt het niet goed  gedaan,” is vandaag bewaarheid geworden.

De grote vraag is wat er nu gaat gebeuren? Bouwen zonder geldige vergunning is illegaal en de gemeente kan het, zeker in dit geval, niet maken om bij de handhaving van de regels een oogje dicht te knijpen. Er moet een nieuw bestemmingsplan en een nieuwe omgevingsvergunning komen en dat kan zo maar een jaar of twee aanlopen.

Hopelijk dat deze uitspraak, na eerdere voorbeelden, eindelijk het besef bij de gemeentelijke afdelingen doet doordringen dat het naar een 'gewenst' resultaat toerekenen misleidend, ongepast en buitengewoon kostbaar is.

Vincent Oldenborg

(oud-raadslid Leefbaar Utrecht