In een reeks artikelen onderzoekt Sjoerd de Boer wat er allemaal gebeurt met Utrechtse subsidies. Vorige week publiceerden we deel 1.
  

Sjoerd de Boer - Over elk stuk Utrechts onroerend goed dat geen woning is, wordt een extra belasting geheven. Deze is verdeeld in een stukje voor de eigenaar en een stukje voor de gebruiker. Dit percentage is in 2011 door de gemeenteraad vastgesteld op 0.05% en dat is in 2019 nog een keer bevestigd.

Met deze extra belasting wordt het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) gefinancierd. Doel van het ondernemersfonds is om voorzieningen voor de groep ondernemers samen te betalen. Die 0.05% klinkt weinig, maar vele kleintjes maken 1 grote.
 

  
En dus begint het fonds op 1 januari 2012 met een budget van 5 miljoen. In 2022 is dat al geklommen tot een zeer comfortabele budget van 9 miljoen. Van dat budget wordt 20% niet besteed.

Doordat er bij het OfU heel veel geld overblijft, hebben ze eind 2022 nog 15 miljoen staan die nog besteed moet worden. VIJFTIEN MILJOEN (bron: jaarrekening OfU 2022).

Hou dat bedrag even in gedachten, want we gaan kijken wat voor subsidie-snoepjes sommige Utrechtse ondernemers in 2022 nog meer binnen wisten te hengelen (bron: subsidieregister 2022).
   

  • Uit het initiatievenfonds dat bewoners en buurten steunt in het mooier maken van de hun wijk of buurt, wisten de ondernemers € 167.566,61 euro te scoren.

  • Verschillende winkelcentra hengelen bijna 90.000 euro subsidie binnen omdat hun gebied als vitaal werden gezien.
     
  • De Stichting Green Business Club Utrecht Centraal krijgt 20.000 voor 'Duurzaamheid'.
     
  • De ondernemersvereniging van het Shoppingcenter Overvecht weet 21.000 te regelen, want gaat zo slecht in Overvecht.

  • Het OfU weet eind 2022 nog even 2 ton aan subsidie binnen te halen. 

In mijn ogen hadden al deze subsidies (in totaal bijna een half miljoen euro) moeten worden afgewezen en doorverwezen naar het stinkend rijke OfU. Maar blijkbaar weten de ondernemers het OfU niet te vinden.

Dit is ook een voetnoot in de evaluatie van het OfU dat in 2019 werd gedaan door het Utrechtse bedrijf Hiemstra en De Vries (dat dus zelf ook financieel bijdroeg aan het OfU en dus niet geheel onafhankelijk was).

In de laatste evaluatie die in 2023 is gedaan door het Utrechtse bedrijf Berenschot, zijn alle kritische noten uit de evaluatie van 2019 weg en is het rapport alleen nog maar lyrisch over het OfU. Ze zijn er dan zelfs van overtuigd dat ook de burgers van het Utrecht het OfU moeten gaan toejuichen. 

Het idee van een OfU is prima. Door het 'verplichte' lidmaatschap zorg je dat iedereen meedoet en dat geen geen ondernemers meeliften op projecten betaald door andere ondernemers. Maar omdat het OfU nu 15 miljoen (!) niet kan besteden, geeft wel aan dat het huidige systeem niet lekker werkt.

We kunnen volgens mij beter de hele organisatie opheffen en onderbrengen bij de gemeente. Laat ondernemers daar een subsidieverzoek indienen. Die weg weten ze tenslotte nu ook al te vinden. Budget wat dan overblijft, kan dan bijvoorbeeld mee met een gemeentelijk budget om bomen te planten of graffiti weg te halen.

Een ander groot voordeel is dat dan de gemeente weer in contact komt met de lokale ondernemers ipv er oncontroleerbare extra bestuurslagen tussen te hebben.
  

Dit is de website van Sjoerd de Boer