In een reeks artikelen onderzoekt Sjoerd de Boer wat er allemaal gebeurt met Utrechtse subsidies. Hier deel 1 en deel 2.
  

Sjoerd de Boer - Afgelopen week werd het rapport 'Het gaat niet goed' van de Utrechtse Rekenkamer besproken in de gemeenteraad. Het rapport benoemt nogal wat pijnpunten en gaat onder andere in op zaken die te maken hebben met de regeling 'Versneld vernieuwen'. In deel 1 van onze subsidie-serie, over het project Wachtverzachter, ging ik daar al een beetje op in.

Volgens wethouder Eelco Eerenberg (D66) valt het allemaal wel mee: de Rekenkamer heeft gewoon de verkeerde cijfers gebruikt. Maar bij de cijfers die de wethouder vervolgens ophoestte, valt een behoorlijk grote kanttekening te maken.

Ik leg daarom in dit derde deel de regeling en de financiële cijfers eens onder een vergrootglas.

De regeling 'Versneld Vernieuwen' begint in de programmabegroting voor 2021. De buurtteams hebben aangegeven dat ze vanwege corona minder vraag om zorghulp krijgen en de gemeente concludeert dan dat er meer geld naar zorghulp moet.

Dat bedrag (het is dan nog niet bekend dat Utrecht zwaar in de rooie cijfers komt) wordt 11,2 miljoen euro verdeeld over 8 miljoen in 2021 en 3,2 miljoen in 2022. Tot zover kloppen de cijfers.

In september meldt de gemeente dat er niet genoeg bedrijven hebben gesnoept uit die pot van 8 miljoen euro. En dat klopt, want volgens de beschikbare cijfers is er nog maar krap 1,5 miljoen uit de snoeppot gehaald. En dus komt er een tweede ronde. Dat levert een 35-tal hongerige bedrijven op, die nog eens 2,7 miljoen uit de vrijgevige handen van de gemeente krijgen.

In totaal wordt er in 2021 een bedrag van 4.268.409,16 euro uitgekeerd in de regeling 'Versneld Vernieuwen'. Dit bedrag wordt ook bevestigd in de Voortgangsbrief die in december 2021 wordt verstuurd. Ook tot hier kloppen alle cijfers.

Vanaf 2022 wordt het een stuk lastiger te volgen. De regeling 'Versneld Vernieuwen' gaat procedureel op in de regeling 'Herstel en veerkracht voor de Utrechtse jeugd'. De bedragen zijn dan niet meer uit elkaar te houden.

Bij de begroting voor 2024 wordt besloten het blijkbaar nog steeds ongebruikte bedrag van 4,7 miljoen naar de jaren 2024 en 2025 over te hevelen.

Er is dus sprake van een flinke onderbesteding en de gemeente besluit de regeling onder andere namen en aangepaste doelstellingen door te zetten naar 2025.

De gemeente doet dit allemaal in prachtige bewoordingen en cijfertjes zodat het voor een normaal mens en/of raadslid niet meer te volgen en te controleren is. De enige die hier, mijns inziens, garen bij spint zijn de vele en veelal nutteloze bedrijfjes aan het subsidie-infuus.

    
Dan nog iets over de cijfers die wethouder presenteerde. Die verdienen wat nadere aanvulling.  
   

> Wachtverzachter

Technisch klopt het bedrag dat de wethouder noemt. Het project Wachtverzachter kreeg 99.000 euro. Ook de Rekenkamer meldt dit bedrag.

Maar ik heb een toevoeging: onder de opvolger van 'Versneld vernieuwen' kreeg deze snoeperd in 2023 nóg eens 312 duizend euro.
   

> On the Move Sportvrienden

Deze stichting weet de subsidiepot heel goed te vinden. In 2021 en 2022 krijgen ze in totaal 550.000 euro subsidie. Vanuit 'Versneld Vernieuwen' krijgen ze nog eens 100.000 euro.

Uit de opvolger, waaruit Wachtverzachter nog een flink smak geld krijgt, weet deze likkebaard nog een keer 100.000 euro los te peuteren.

Het bedrag van 228.000 euro dat de wethouder noemt en het veel hogere bedrag van de Rekenkamer, kan ik met geen enkele rekentruc uit de beschikbare cijfers halen. Of de openbare cijfers zijn niet compleet, of het is zo complex geworden dat zelfs de experts van de Rekenkamer fouten maken.

> GeluksBV

De wethouder denkt dat die maar 76.000 euro hebben gekregen. Maar de wethouder denkt fout. Die 76.000 euro is het bedrag dat ze in de twééde ronde hebben gekregen. In de eerste ronde kregen ze al 65.000 euro.

Uit dezelfde opvolger als waar de bovenstaande bedrijven uit snoepen krijgt GeluksBV in 2023 nog een keer 650.000 euro. ZES-HONDERD-VIJFTIG-DUIZEND-EURO.

> Andere

Vervolgens noemt de wethouder nog een aantal bedrijven (3x3 Unites, Ervaringscafé, Training Levenslust en MHFA). Deze bedrijven zijn niet terug te vinden onder de aanvragers van geld uit de regeling 'Versneld Vernieuwen' of de opvolgers daarvan.


Conclusie  

Ik onderstreep van harte wat de Utrechtse Rekenkamer concludeert. De regeling 'Versneld Vernieuwen' is als een goed initiatief met veeeel (en daar zit geen e te veel in) te veel geld begonnen en is gierend uit de klauwen gelopen.

Er zijn geen duidelijke doelstellingen meegegeven en door geen evaluaties te doen waren sturing en controle onmogelijk.