De verbouw van de Bijenkorf mag niet worden voortgezet. De Raad van State heeft maandag een verzoek daartoe van de gemeente naast zich neergelegd. 

De uitbreiding van het La Vie-gebouw (met als belangrijkste huurder De Bijenkorf) werd eerder dit jaar stopgezet (klikhier) na bezwaren van onder andere het Wijk C-komitee. De gemeente probeerde aan te geven dat aan de meeste bezwaren zoals teweinig parkeerplaatsen in en rond La Vie nu wel voldaan wordt.

Maar de rechter meende dat dit niet aan de Raad van State is om nu over te oordelen. Dat kan alleen nog in een bodemprocedure.

De gemeente heeft het bureau Goudappel Coffeng onderzoek laten doen naar het aantal parkeerplaatsen in de omgeving en daaruit blijkt dat van maandag tot en met vrijdag voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn binnen de parkeergarage van het La Vie-gebouw. Voor het beperkte tekort tijdens de piekmomenten (49 parkeerplaatsen op enkele uren op de zaterdagmiddag en 23 parkeerplaatsen op de zondagmiddag)  zijn volgens Goudappel Coffeng meer dan genoeg parkeerplaatsen beschikbaar op een aanvaardbare loopafstand van het La Vie-gebouw. 

De inhoud van dit rapport kan nu worden gebruikt bij de bodemprocedure. Dat kan nog enige tijd duren maar de gemeente wil proberen aan te dringen op een versnelde behandeling. De bouwers zelf hadden er op gerekend nog dit jaar klaar te zijn.