Oud-raadslid en oud-Tweede Kamerlid Machteld Versnel-Schmitz is afgelopen maandag overleden. De in 1940 in Bilthoven geboren politica was al geruime tijd ziek.

Versnel-Schmitz was een van de eerste leden van Democraten 66 (D66) en werd voor die partij in de Utrechtse gemeenteraad gekozen in 1970. Dat deed ze toen 4 jaar lang onder meer als fractievoorzitter. Daarna was ze in 1978/1979 kortstondig lid van Provinciale Staten van Utrecht om in 1982 tot en met 1986 terug te keren in de gemeenteraad van Utrecht.

In 1989 werd Versnel-Schmitz gekozen om deel uit te maken van de Tweede Kamer. Daar was ze woordvoerster volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer en cultuur (monumentenbeleid) van de D66-Tweede Kamerfractie maar hield zich ook bezig met onderwijs en welzijn.

Vanaf 1990 was Versnel-Schmitz lid van diverse kamercommissies zoals voor justitie en ruimtelijke ordening.

In 1998 zei ze de politiek vaarwel, en in 1999 keerde ze terug naar het ministerie van Binnenlandse Zaken als ambtenaar waar ze al eerder had gewerkt. In 2005 ging ze met pensioen. 

Naast haar politieke functies, vervulde ze ook diverse bestuurlijke en adviesfuncties bij diverse organisaties. Zo was ze enkele jaren bestuurslid bij de Stadsschouwburg Utrecht en Stichting Wonen 2000. Ze was ook voorzitter van de Rietveldprijs voor Architectuur en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap.

In 1998 werd Machteld Versnel-Schmitz benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ze was getrouwd met Hans Versnel (die raadslid was voor de PvdA).

(Bron Wikipedia)

Machteld Versnel-Schmitz kreeg te maken met dementieverschijnselen en rond haar ziekte ontstond nog discussie over haar wilsbeschikking. Hans Versnel kaartte dit aan tijdens de kabinetsformatie in 2017, lees hier.  En kijk hier.