Louis Engelman - De fracties van D66 en het CDA maken zich zorgen over de voortgang van de plannen voor de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone. Daar moeten rond een nieuw te graven haventje 167 appartementen worden gebouwd. 

In een reeks van vragen aan burgemeester en wethouders willen de raadsleden Maarten Koning (D66) en Jantine Zwinkels (CDA) precies weten hoe nu de stand van zaken is en of het college de raad wel voldoende heeft geïnformeerd.

Begin deze week onthulde Nieuws030 dat de vastgoedpartij waarmee de gemeente heeft onderhandeld, KondorWessels Projecten (KWP), de grond voor 20,7 miljoen euro heeft verkocht aan een dochteronderneming. In de koopakte wordt echter een voorbehoud gemaakt. Het blijkt dat de Stichting Pensioenfonds voor de Koopvaardij het eigendom van het grootste deel van de grond betwist en daar een claim op heeft gelegd. Dit geschil wacht nu op een rechterlijke uitspraak.
Blijkbaar waren enkele ambtenaren hiervan wel op de hoogte, maar verzuimden zij het college te informeren.

Koning en Zwinkels willen van b. en w. weten wat nu exact de eigendom-technische stand van zaken is en of het college van het geschil tussen KWP en het pensioenfonds op de hoogte was. Zij vragen of de raad over de rechterlijke uitspraak wordt geïnformeerd.

Voorts willen ze van het college horen wat de consequenties kunnen zijn voor de realisatie van het plan. ‘Zowel qua mogelijke vertraging als voor de financiële en juridische haalbaarheid.’ Zij vragen ook of de procedure wel op een zorgvuldige wijze is doorlopen en wat er eventueel anders had gemoeten.