Iedereen baalt er van, vooral ook de voetgangers. Doordat de verbouwing van de Bijenkorf is stilgezet, ziet het warenhuis er van buiten uit als een rampgebied. Hoe lang dit zal duren is ongewis.

Hoewel er bezwaren waren ingediend tegen het bestemmingsplan, nam de opdrachtgever het risico toch al met de verbouw te beginnen. Het pakte verkeerd uit. De Raad van State verwierp het bestemmingsplan, waardoor verbouw onmiddellijk gestopt moest worden.

Wat ging er fout? In het bestemmingsplan ging de gemeente er van uit dat de forse uitbreiding van de Bijenkorf niet tot veel meer bezoekers met de auto zou leiden. Een kleine uitbreiding van de parkeergarage La Vie zou genoeg moeten zijn. Mochten er toch meer automobilisten komen, dan zouden die wel in de Paardenveldgarage terecht kunnen.

Corio (eigenaar van Hoog Catharijne) en het Wijk C-Komitee tekenden bezwaar aan. De Bijenkorf had het nota bene zelf al in eerdere commentaren aangekondigd: het grotere warenhuis zou nieuw koopkrachtig publiek uit de regio aantrekken. Corio stelde daarom dat er meer parkeerruimte moest worden gerealiseerd en het Wijk C-Komitee vond dat al die auto’s tot meer luchtvervuiling in de St. Jacobsstraat zouden leiden, terwijl deze straat al aan de grens voor de luchtkwaliteit zit.

De Raad van State oordeelde dat er inderdaad rekening moet worden gehouden met meer auto’s. De gemeente kon niet aantonen dat de parkeergarage Paardenveld op drukke tijden ruimte had voor bezoekers van de Bijenkorf.

Zijdebalen

Na deze uitspraak heeft het college van B&W in verrassend korte tijd een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Op grond van de nieuwe parkeernota zouden automobilisten verwezen mogen worden naar alternatieve parkeergelegenheden. Eén van de opties is een nog te realiseren parkeergarage in het bouwplan Zijdebalen tussen Oudenoord en de Vecht, waarmee men begin volgend jaar hoopt te starten. Voor de extra te verwachten auto’s is een nieuw rapport over de luchtkwaliteit opgesteld.

De gemeenteraad werd gedwongen nog voor het zomerreces een beslissing over het nieuwe bestemmingsplan te nemen. De raad aarzelde wel, maar gaf toch het voordeel van de twijfel aan het college. Daarmee herhaalde zich de situatie van het eerste bestemmingsplan: het college vertrouwt op de kennis en kunde van de ambtenaren en ook de gemeenteraad is niet in staat de argumenten op juistheid te controleren en vertrouwt daarom maar op het oordeel van het college. Enkele raadsleden drongen nog aan op een second opinion, maar er moest en er zou nog dezelfde vergadering een beslissing worden genomen.

Nieuw bezwaar

De termijn van het indienen van zienswijzen is nog niet verstreken. Corio geeft nog geen commentaar op de uitspraak van de Raad van State en het nieuwe bestemmingsplan. Het Wijk C-Komitee gaat in elk geval opnieuw bezwaar aantekenen. De gebruikte gegevens voor de berekening van de luchtkwaliteit roepen nog veel vragen op en verder vraagt het comité zich af waarom de nieuwe parkeernota alleen wordt gebruikt voor het aantal parkeerplaatsen voor auto’s en niet voor fietsen.

De vraag is of ondanks deze nieuwe bezwaren, de bouw hervat zal worden. Dat is formeel toegestaan. Het wijk C-Komitee had als tussenoplossing voorgesteld een aparte bouwvergunning voor de renovatie van de gevels te verlenen. Dan zou de buitenzijde van het gebouw aanmerkelijk verbeterd kunnen worden. Voor de bewoners op de Oudegracht die aankijken tegen de troosteloze achterkant, waar de feitelijke uitbreiding moet plaatsvinden, levert dit echter geen verbetering op.

(Dit artikel is geschreven door Ben Nijssen van het Wijk C-komitee voor de Binnenstadskrant, klikhier)