Door: Cathérine Minczeles

Het Westplein is niet alleen een verkeersknelpunt, maar ook een knelpunt van onenigheid en ontevredenheid. Sinds jaar en dag pleiten de bewoners van Lombok voor een autotunnel onder het plein door. Dat de gemeente en de Lombokkers het niet met elkaar eens kunnen worden, weten we. Maar wat wil Lombok dan eigenlijk precies?

‘De tunnel is eigenlijk alleen maar een middel. Dit verkeersriool moet een aanvulling worden voor heel Utrecht. Wat zeg ik? Het leukste stukje van de binnenstad’, vertelt Fred Dekkers voorzitter van ontwikkelgroep Lombok Centraal.

Westplein moet weer deel uitmaken van Lombok met stedelijke allure. Dekkers wil het ook wel ‘een vrijplaats’ noemen met terrasjes, winkeltjes, een biologische- en een kunstmarkt, culturele activiteiten en wellicht ook een muziekschool.

Dekkers: ‘De woningen worden doorgetrokken tot aan het station in het patroon zoals Lombok is, met kleine straatjes. Met een plein waar veel groen en water komt. De Leidserijn wordt aangesloten op de Singel, bijvoorbeeld. Het idee is dat dit kleinschaliger en kleurijker wordt ten opzichte van het grootschalige stationsgebied.’

Tevens stelt Dekkers dat het voor bezoekers van de nieuwe bioscoop aan het Jaarbeursplein aantrekkelijk is om in het knusse Lombok neer te strijken voor gezelligheid: ‘Men wil niet op die grote vlakte tussen hoge gebouwen blijven.’De twee contrasterende gebieden moeten elkaar dus in balans brengen'.

‘Een tunnel is nodig om de kwaliteit van dit gebied te waarborgen. We willen niet een tunnel om een tunnel. Om hier een ontmoetingsplaats van te maken, moet er een betere verbinding voor langzaam verkeer komen. Anders blijft het autoverkeer een barrière, zorgt voor overlast en neemt ruimte in beslag.’

De gemeente wil zo min mogelijk verkeer in de binnenstad hebben en wil daarom ook wat knipjes in het wegennet aanbrengen en zo ook het Westplein ontlasten. Dat kan door middel van een tunnel.

‘Een tunnel was het oorspronkelijke idee van tien jaar terug. Nu is het crisis en vragen we ons af of we nog steeds zoveel geld willen uitbesteden aan een tunnel’, vertelt Tjerk van Impelen, voorlichter van de gemeentelijke Project Organisatie Stationsgebied (POS).

Van Impelen: ‘Het idee is natuurlijk ontzettend mooi, want dan krijg je ontzettend veel ruimte. Die barrière is niet fijn, maar er zijn ook alternatieven. Zoals een brug in plaats van een tunnel. Welke variant het ook gaat worden, het wordt in ieder geval beter.’

Het definitieve voorstel over het Westplein wordt voortdurend aangepast en vooruit geschoven. Het blijft vooralsnog onbekend wat er gaat gebeuren. Tot die tijd blijft de gemeente Utrecht schipperen tussen bewoners en de investeerders Corio, Jaarbeurs en de NS. Dekkers: ‘Het is paradoxaal. Meerdere partijen hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat zij voor de tunnel zijn, maar hebben hier geen geld voor vrij gemaakt.'

Lombok Centraal heeft liever dat de gemeente investeert in de toekomst, door middel van een tunnel, in plaats dat het een halve oplossing biedt. Door middel van verschillende evenementen creëert Lombok Centraal bewustwording onder de bewoners, zoals Festival Westplein dat afgelopen mei plaats vond. Dekkers zegt hier over: ‘Op deze manier kan iedereen kennismaken met wat voor waardevol stukje stad dit zou kunnen worden.’