Door Vincent Oldenborg - Opnieuw is de raad erin getuind. Opnieuw wordt TivoliVredenburg duurder dan was voorgesteld. Het lijkt wel of je er op kon wachten.

De eerste voortgangsrapportage van de stichting TivoliVredenburg, die dinsdag werd gepresenteerd, voorspelt een tekort ten opzichte van de begroting van respectievelijk 1,75 en 2,56 miljoen euro voor de jaren 2014 en 2015. Ook voor de jaren na 2015 zal er nog minstens 1 miljoen per jaar extra gevonden moeten worden.

In december 2013 heeft de gemeenteraad voor het laatst over de begroting van TivoliVredenburg gesproken. Onder grote druk, omdat het pand in juni 2014 officieel geopend moest worden en omdat de aangestelde directeur op 1 januari van start moest kunnen gaan, is het geheel van subsidieaanvraag en begroting er door gejast.

Dat de begroting een hoog onzekerheidsgehalte had, was iedereen in december 2013 wel duidelijk. Maar na alle kostenoverschrijdingen bij de bouw van het Muziekpaleis in de afgelopen jaren, is dit de volgende bittere pil die de stad wordt voorgeschoteld.

De constatering van de TV-directeur Frans Vreeke, dat het pand eigenlijk te vroeg is betrokken en dat het niet klaar was en nu nog niet is, snijdt ongetwijfeld hout. Wat bovendien al snel duidelijk is geworden, is dat men het runnen van zo’n complex gebouw zwaar heeft onderschat. Zaken als veiligheid, crowdmanagement, logistiekmanagement en klimaatcontrole vragen veel meer aandacht dan men had verwacht. Via een extra investering van een kleine 3 miljoen euro en de inzet van extra personeel zullen deze en andere beheersproblemen moeten worden opgelost.

Dat het voorspellen van de exploitatiekosten van een uniek concept als TivoliVredenburg, dat inhoudelijk alom de hemel in wordt geprezen, een lastige klus is, mag niemand verbazen. Er zijn immers geen vergelijkbare voorbeelden beschikbaar. Toch doen miscalculaties van 25 procent voor posten als energie en onderhoud, samen goed voor een structureel begrotingstekort van vierenhalve ton,de vraag rijzen, wat er mis is met de kwaliteit van de technisch adviseurs die de oorspronkelijke begroting mede hebben opgesteld?

Het is duidelijk dat TivoliVredenburg deze tegenvallers niet uit de eigen middelen kan ophoesten. Een deel van de kosten komt, gezien het eigenaarschap van het pand, sowieso voor rekening van de gemeente. Daarnaast zijn er contractuele afspraken en garantstellingen die nu door de gemeente zullen moeten worden ingelost. Met betrekking tot het structurele tekort na 2015 zullen TivoliVredenburg en de gemeente om de tafel moeten gaan zitten om samen op zoek te gaan naar mogelijke plussen en het oplossen van de minnen.

Het feit dat de huidige subsidie van 7,8 miljoen euro al te weinig was om de oorspronkelijk begrote vaste kosten te dekken, maakt het gesprek over 1 miljoen meer aan vaste kosten niet eenvoudiger. Doordat de te verwachten inkomsten en de daarmee samenhangende 'winstmarge' net zo overdreven optimistisch was begroot als de kosten, zal het vinden van plussen ook geen sinecure zijn.

De mededeling van het college, dat het probleem collegebreed zal worden opgepakt, betekent in gewone mensentaal dat er een stevig robbertje geknokt zal worden en dat alle portefeuilles met de billen bloot moeten. Bij de Voorjaarsnota volgend jaar zal dan moeten blijken welke wethouder(s) in dat gevecht het onderspit hebben moeten delven.

Of de gemeenteraad zo lang zal willen wachten, moet donderdag blijken. Zowel PvdA als stadspartij Stadsbelang hebben aangekondigd dat ze het college tijdens de raadsvergadering op het matje willen roepen. Niet dat zo’n interpellatie veel op zal leveren, want de werkelijkheid wordt er niet anders door en op een leeg TivoliVredenburg met een groot bord “te huur” er op, zit ook niemand te wachten.

Stadskantoor

Overigens maakt de stampij rond TivoliVredenburg ook heel benieuwd naar de afrekening van het nieuwe Stadskantoor. Het valt te hopen dat de raad niet vergeet, dat ook over de gemeentelijke huisvesting diverse begrotingen over tafel gegaan zijn, die volhielden dat het niet duurder zou worden dan de bestaande huisvesting. Gezien de ervaringen met TivoliVredenburg lijkt het geen kwaad te kunnen om ook hier de raadsvinger aan de pols te houden.