In 2010 startte het blad De Oud-Utrechter en mocht ik daar eindredacteur van zijn. Een van de eersten die aan de deur klopte was Jan Jansen, oud-stadsarchitect van de gemeente Utrecht. Het leek hem een goed idee om een interviewserie te starten, leuke en boeiende mensen te spreken en die voor het voetlicht te brengen.

Hoewel hij helemaal geen journalist was, ging Jansen aan de slag en kwam met z'n verhalen. In de 8 jaar die volgde liet hij geen enkel nummer verstek gaan. Zelf was ik inmiddels vanwege bezuinigingen bij de krant aan de kant gezet, maar via Nieuws030 kon ik de artikelen van Jansen nog altijd plaatsen en hebben we dan ook contact gehouden. 

Jansen interviewde mensen die het hem leuk leek om te spreken. Het was dan ook geen geheim dat het interviewen voor hem een excuus was om op mensen af te stappen, zijn interesse in anderen op deze wijze te kunnen invullen. Hij deed het met veel verve en als het aan hem zou liggen zou hij dat nog heel lang zijn blijven doen ware het niet dat het binnenkort niet meer mogelijk is. Waarom legt hij zelf uit in onderstaand afscheid aan de lezers van De Oud-Utrechter en Nieuws030. Wij van Nieuws030 wensen Jan (en zijn naasten) veel sterkte en danken hem voor al zijn inzet.

Ton van den Berg

                                

Beste Lezers,

Na tweehonderd interviews ben ik door medische omstandigheden gedwongen te stoppen met het schrijven ervan. Er is bij mij namelijk een hersentumor geconstateerd. Vanaf de start van De Oud-Utrechter in 2010 heb ik vele boeiende verhalen van oudere Utrechters via mijn interviews aan u mogen overbrengen. Verhalen van bewoners, vaak heel gewone mensen, die kleur gaven aan onze stad en aan onze samenleving.

Ik heb tijdens al mijn gesprekken voor deze krant ondervonden over hoeveel unieke eigenschappen mensen beschikken waardoor de wereld een stukje mooier gemaakt kan worden. De betrokken inzet voor de eigen woonbuurt, het onbezoldigde vrijwilligerswerk, de zorg voor mensen met een beperking en altijd was er trots en liefde voor onze stad. Dat ademt de sfeer van mijn interviews.  

Ik ben geboren en getogen in Utrecht. Na mijn studie architectuur was ik als architect onder meer verantwoordelijk voor meerdere nieuwbouwprojecten in de Utrechtse stadsvernieuwingsgebieden. Verder werd ik leidinggevende op het gebied van volkshuisvesting, monumenten en archeologie. Was voorzitter van de Nederlandse Federatie van Monumentensteden en lid van een adviescommissie van de Raad van Europa.

Tijdens mijn professionele loopbaan was ik voortdurend betrokken bij de ontwikkeling en groei van de hele stad. Na mijn pensionering in 2004 kon ik me als vrijwilliger blijven inzetten voor Utrecht. Als stadsgids van de VVV mocht ik gasten tien jaar lang via stadswandelingen en publicaties overbrengen welke bijzondere historische achtergrond en kwaliteiten Utrecht heeft. Vanaf het begin ben ik voor De Oud-Utrechter interviews gaan schrijven. Als lid van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid heb ik kunnen bijdragen aan aandacht voor geschikte huisvesting van ouderen en mensen met een beperking.

Met groot genoegen zie ik hoe Utrecht zich de laatste jaren ontwikkelt. Van de stad uit mijn jeugd met veel armoede, verpaupering en woningnood tot een bruisende historische stad met een actief cultureel leven. Een stad aantrekkelijk voor jong en oud met ruimte voor diversiteit en creativiteit. De veranderingen van het stationsgebied, het water in de singel en Hoog Catharijne zijn na vele jaren bouwen voor het grootste deel afgerond. De stadsvernieuwing heeft bijgedragen aan vitale buurten. Gezellige buurtactiviteiten vinden overal plaats, belangrijk voor de onderlinge samenhang. Ik vind het geweldig daaraan te kunnen bijdragen. Wel moet ervoor gezorgd worden dat de populariteit niet en koste gaat van de leefbaarheid door drukte en hoge prijzen.

De afgelopen jaren heb ik met erg veel genoegen interviews geschreven en daarbij mensen ontmoet die trots waren over hun prestaties. Het waren open gesprekken bij de geïnterviewden thuis met vele leerzame momenten. Ik kan weliswaar niet meer via mijn interviews een bijdrage leveren maar zal met belangstelling de artikelen in de krant blijven volgen zolang het mij gegeven is.

Jan Jansen

jan-jansen@kpnmail.nl