Door Ashna Beek - De windmolens in Lage Weide zijn geschrapt, maar initiatiefnemer Energie-U wacht geduldig op een volgende kans. "Op dit moment is de politieke agenda er niet naar, maar daar komen ze beslist nog eens op terug."

Een kwestie van geduld, denkt Energie-U die moest toezien hoe eerder dit jaar in de gemeenteraad en deze week in de Provinciale Staten een streep werd gezet door de plannen van een windmolenpark op het industrieterrein Lage Weide. Bewoners aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal in Zuilen verzetten zich tegen de hoge en harddraaiende molens. "Ze zouden dichtbij woningen worden geplaatst: op zo’n 550 meter en 150 meter hoog”, zo vertelt Jon-erik Smelik van de bewonersorganisatie Buren van Lage Weide.

Jon-Erik Smelik van Buren van Lage Weide is fel tegen de komst van windmolens.

Het verzet loonde want de gemeenteraad ging overstag en ook de provincie Utrecht schrapte de locatie. De belangrijkste reden waarom de gemeente het plan heeft afgewezen is omdat er onvoldoende draagvlak was, legt Smelik uit. "Er zijn ongeveer 1.100 bezwaarschriften ingediend en het merendeel daarvan was gelukkig voldoende om de gemeenteraad te overtuigen."

Energie-U baalt ervan dat het windpark is geschrapt. Er zaten volgens de initiatiefnemers veel voordelen aan, zoals het feit dat als het moment daar was dat de windmolens financieel voordeel zouden opleveren. "Wij zouden de opbrengst weer teruggeven aan de inwoners van Utrecht; niet aan de directeuren of aandeelhouders zoals bij de grote bedrijven het geval is", vertelt Simone Maase van Energie-U.

"Het is het heel jammer dat het windpark er niet komt. Wij hebben ook echt geprobeerd om aan de bezwaren van omwonenden tegemoet te komen. Er is veel met ze gesproken en we hebben ons uiteindelijke plan zelfs aangepast om de geluidsoverlast zo minimaal mogelijk te houden. In plaats van tien windmolens wilden wij er zes plaatsen."

Maase heeft het gevoel dat de gemeenteraad de komst van het windmolenpark heeft tegengehouden om stemmen te winnen. ,,Het windpark is vooral in politiek zwaar weer gekomen tijdens de verkiezingen. Het politieke klimaat in Utrecht is zo slecht. Vooral de PvdA en D66 waren opeens tegen de komst van de windmolens in Lage Weide. Terwijl ze drie jaar ervoor nog een motie indienden zodat het park er kon komen.”

De gemeenteraad heeft nu in het coalitieakkoord vastgelegd dat windparken niet bediscussieerbaar zijn. Maar zegt Maase: ,,Op dit moment is er geen ruimte voor, maar windparken in Utrecht zullen ooit weer eens op de politieke agenda staan."

Windturbinesyndroom

De bewonersorganisatie Buren van Lage Weide was tegen het windmolenproject omdat het zichts- en geluidshinder zou opleveren. Deze geluidsklachten hebben zelfs een eigen naam: het windturbinesyndroom.

Dit syndroom wordt veroorzaakt door het lage frequentiegeluid en de geluidstrillingen van de windmolens. Ook in de gemeente Houten was dat onlangs een van de grootste bezwaren tegen de molens die daar wel werden geplaatst.

Ondanks veel studies is nooit vastgesteld dat het geluid van windmolens daadwerkelijk voor gezondheidsproblemen zorgt. Toch zijn er ook genoeg wetenschappers het er wel over eens dat het ervaren van geluid kan leiden tot irritatie en dus gezondheidsproblemen.

Energieakkoord

Dat er per se ook in en rond Utrecht molens moeten worden gebouwd is omdat de rijksoverheid daar grote haast mee heeft. Nederland loopt Europees gezien zwaar achter met het opwekken van duurzame energie. In het energieakkoord van het huidige kabinet staat het daarom hoog op de agenda en is er 18 miljard euro beschikbaar.

En de haast is dat in 2020 Nederland 14 procent van zijn energie duurzaam moet weten op te wekken. Dat is nu nog 4 procent. Lukt dat niet dan volgen boetes uit Brussel.

Protesten van bewoners waar de molens gepland worden zorgen echter voor vertragingen in de bouw ervan. En niet alleen omwonenden bieden fel tegenstand. Wetenschappers hebben ook grote twijfels bij het rendement van windmolens. En zelfs minister-president Mark Rutte zei: ,,Windmolens draaien op subsidie”.