Door Vincent Oldenborg - De Weerdsingel afsluiten voor autoverkeer, dat gebeurt niet. Maar met knijpen, zeg maar autootje pesten, moet de route minder druk worden en de luchtkwaliteit ter plekke verbeteren.

Knippen of knijpen? Dat was de vraag tijdens de raadscommissie donderdag over hoe je het autoverkeer terugdringt op het gedeelte van de Weerdsingel tussen de Monicabrug en de Amsterdamsestraatweg.

In december 2009 nam de gemeenteraad het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) aan. Een onderdeel van dat plan was de afsluiting (knippen) van dit deel van de Weerdsingel voor doorgaand autoverkeer. Reden voor dat voorstel was de slechte luchtkwaliteit ter plaatse en de overtuiging dat alleen afsluiting er voor zou kunnen zorgen dat hier in 2015 aan de Europeese luchtkwaliteitsnormen zou worden voldaan.

Met name vanuit Ondiep en Pijlsweerd was er veel kritiek op deze maatregel. Terecht voerde men aan dat afsluiting van de Weerdsingel tot veel meer verkeer door de wijk zou leiden en met name de situatie op de Amsterdamsestraatweg nog slechter zou worden dan hij al was.

Ze werden in hun kritiek gesteund door de uitkomsten van de berekeningen van de gemeentelijke verkeerskundigen. Dat weerhield de toenmalige  coalitie van PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie er echter niet van, om akkoord te gaan met het voorstel. Inmiddels zijn we vijf jaar en twee verkiezingen verder en zijn de politieke verhoudingen in de Domstad drastisch gewijzigd.

Tijdens de laatste coalitie-onderhandelingen kwam de knip weer op de agenda te staan en bedacht men dat 'knijpen' van de verkeerstroom door dit stukje stad wellicht ook al het gewenste resultaat zou kunnen leveren.

Onder knijpen verstaat men dan het, bijvoorbeeld door de afstelling van de verkeerslichten (VRI’s), zo onaantrekkelijk maken van de route over de Weerdsingel, dat automobilisten uit ergernis een andere weg zoeken. Of dat ook werkelijk zo zal werken weet niemand.

Het huidige voorstel brengt weinig enthousiasme teweeg bij de betrokken buurten. Weliswaar zijn de getallen voor de te verwachten verkeersstromen voor veel straten gunstiger dan met een harde knip maar het moge duidelijk zijn dat, hoe effectiever er geknepen wordt, hoe groter de kans is dat het verkeer zich toch naar de Amsterdamsestraatweg en de aanliggende wijken verplaatst.

Tijdens de commissievergadering donderdag bleek dat Groenlinks en SP met het voorstel in hun maag zitten, en niet overtuigd zijn dat het ook werkelijk de gewenste oplossingen brengt. Ze beseffen natuurlijk heel goed dat verschuiven van de problemen, weliswaar de normen binnen bereik brengt maar uiteindelijk voor de bewoners geen gezondheidswinst oplevert.

De PvdA brak een lans voor de invloed van de bewoners, wat extra opvallend was omdat ze een, door de bewoners gevraagd, referendum over het ALU in 2009 nog met kracht naar de prullenbak verwezen, maar daar zal de huidige oppositierol wel debet aan zijn.

Wethouder Hooijdonk (GroenLinks) zegde toe dat ze de ontwikkeling van de verkeerstromen goed gaat monitoren en hoopt met goede voorlichting en communicatie de knijp tot een succes te maken.

Ondertussen weet iedereen dat deze maatregel de lucht in onze stad niet schoner zal maken en dat ook deze coalitie het maken van harde keuzes naar de toekomst verschuift.