Geachte redactie,

Ik las het interessante artikel van René van Maarsseveen in Nieuws030 van 21 april over de eventuele gebiedsuitbreiding van de stad Utrecht.

Misschien een leuke toevoeging is, dat tot 1954 de gemeente Maartensdijk de tweede gemeente van Nederland was qua oppervlakte  (niet qua inwonertal). Die gemeente strekte zich uit van Hilversum tot Utrecht. Aanvankelijk tot aan de Kleine Singel, later, toen de gasfabriek werd gebouwd, tot de Adriaan Beyerkade en vanaf 1954 tot aan de Gageldijk en Blauwkapel. In dat jaar werd Tuindorp door Utrecht geannexeerd, tegelijk met Zuilen.

Ik ben in 1935 in Tuindorp geboren en in mijn paspoort staat Maartensdijk als geboorteplaats. De annexatie van Tuindorp betekende overigens een aderlating voor Maartensdijk. De grootte van de rijksbijdragen aan de gemeenten werd bepaald door het inwoneraantal.

Maartensdijk had Tuindorp begin dertiger jaren tegen Utrecht aan gebouwd om zo inwoners van Utrecht aan te trekken, die vervolgens de rijksbijdrage aan Maartensdijk zouden ophogen. Er kwamen veel spoormensen, kaderleden van de drie vakbonden en leraren wonen. Utrecht was daar zo boos over, dat de stadsbussen niet door mochten rijden naar Tuindorp en er geen bruggen mochten bijgebouwd worden over het water langs de Adriaan Beijerkade, de Hoofddijkse Wetering. Dat water loopt nog vanaf de Kromme Rijn naar de Vecht. Het loopt achter de woningen aan de Huizingalaan, achter Nieuw Bleijenburg onder de zuidelijke rijbaan van de Kardinaal de Jongweg door om bij de Tripkade weer boven de grond te komen.

Ik kijk uit naar toekomstige edities van Nieuws030.

Met vriendelijke groet,

Albert Hogema

Utrecht