Broos Schnetz - Ik schrijf deze noodkreet omdat ik te veel Utrechters spreek die niet of nauwelijks op de hoogte zijn welk vergaand besluit te Utrechtse politiek kort geleden genomen heeft. Vlak voor de zomervakantie heeft onze gemeenteraad met een kleine meerderheid het zeer ingrijpende plan ‘Ruimtelijke Strategie Utrecht’ (RSU) aangenomen.  

De 3 coalitiepartijen (GroenLinks, D66 en Christen Unie) waren vóór en de gehele oppositie tegen. Dit plan behelst een grootschalige aanpak van onze stad die de komende 20 jaar moet worden uitgerold. Iedereen begrijpt dat een dynamische stad als de onze aanpassing en bijsturing vraagt, echter met dit besluit zal Utrecht zo ingrijpend veranderen dat wij ons mogen afvragen of de leefbaarheid van onze stad, dus het karakter, niet bij het oud vuil wordt gezet.  

Belangrijkste onderdeel van dit plan is om de stad de komende 20 jaar te laten groeien met 100.000 inwoners waarvoor 60.000 woningen moeten worden gerealiseerd binnen de grenzen van onze stad. Deze 100.000 mensen komen nauwelijks voort uit de aanwas van bestaande bewoners, maar zullen grotendeels mensen zijn die om welke reden dan ook graag in Utrecht willen of moeten wonen.  

Net als velen zult U zich afvragen waar deze 60.000 woningen binnen de stadsgrenzen een plek moeten krijgen. Een kind kan begrijpen dat dit ten koste zal gaan van de openbare ruimte en van laagbouw dat gesloopt zal moeten worden voor hoogbouw. Dit zal natuurlijk ten koste gaan van ruimte, groen en bestaande voorzieningen en de leefbaarheid in de stad zwaar onder druk zetten.  

Deze woningen zullen vooral, naast de midden-huur en vrije sector, voor het hogere koopsegment gebouwd worden, dus nauwelijks voor al die mensen die nu reeds vele jaren ingeschreven staan voor een betaalbare huurwoning.   Goed dat de Utrechtse politiek nadenkt over de toekomst van onze stad, maar hier lijkt het er op dat de zittende politiek in al haar ambities de plank volledig misslaat.  

Van de zotte is het natuurlijk dat een zo’n belangrijke beslissing met een krappe meerderheid kan worden uitgevoerd, zonder dat bewoners hier niet of nauwelijks inspraak hebben gehad. Ook de kiezers op de coalitiepartijen hebben zich hier nooit over kunnen buigen, omdat dit plan in geen verkiezingsprogramma is terug te vinden, slechts vage visies zijn daarin geformuleerd.  

Bent U met mij van mening dat deze keuze van de politiek uitermate slecht uit zal pakken voor onze stad en haar bewoners, dan vraag ik U om een sterk signaal af te geven door de petitie te ondertekenen die moet leiden tot een raadgevend referendum met de mogelijkheid om deze beslissing terug te draaien. (Zie link hieronder). Doe dit dan graag voor 29 september a.s.  

En volgend jaar maart vergeet dan ook niet om uw stem bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te heroverwegen en in gedachte te houden welke partijen onze stad met dit besluit voorgoed van haar bewoners zal vervreemden. http://rsureferendum.petities.nl/