Ingezonden mededeling

In Nederland heeft eenderde van de mensen behoefte aan websites die digitaal toegankelijk zijn. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke handicap, maar ook een visuele handicap. Moeilijkheden met de taal kunnen ook een probleem zijn  voor laaggeletterden of mensen met dyslexie. 

Helaas blijft dit onderwerp vaak onderbelicht. Samen met Stuurlui gespecialiseerd in WordPress development en digitale toegankelijkheid geven we in dit artikel handige tips voor het verbeteren van teksten.

Hoe kan ik tekst toegankelijk maken voor iedereen?

Teksten zijn misschien wel het belangrijkste instrument om informatie begrijpelijk te maken voor de gebruiker. Maar hoe maak je teksten toegankelijk voor iedereen? Mensen ervaren tekst op veel verschillende manieren. Voor sommigen is de ervaring alleen visueel, voor anderen weer puur auditief. Mensen met beperkt of geen zicht ervaren tekst als iets tastbaars (braille). Ook kunnen mensen een tekst zowel visueel als auditief beleven.

Gebruikers kunnen moeilijkheden ondervinden bij het lezen en begrijpen van tekst. Gelukkig zijn er alternatieve manieren om webcontent toegankelijk te maken voor alle bezoekers. Je kunt denken aan eenvoudiger taalgebruik, voorgelezen tekst, illustraties, gebarentaal en een overzichtelijke vormgeving.

Tip 1: Gebruik voldoende kleurcontrast voor tekst en afbeeldingen

Zorg dat er voldoende contrast is tussen voor- en achtergrondkleuren, ten minste 4,5:1. Zo is de tekst voor iedereen goed leesbaar en kan een boodschap beter worden overdragen. Door een eenduidige vormgeving kunnen bezoekers beter inschatten waar ze aan toe zijn. Ook geeft het websites een professionelere uitstraling.

Tip 2: Gebruik voldoende tekstafstand

Zorg voor een goede verhouding tussen letterafstand, lettergrootte, regelafstand en afstand tussen alinea’s. Het hanteren van voldoende tekstafstand bevordert de leesbaarheid van de tekst. Maar het zorgt er ook voor dat, als jouw bezoekers de tekst vergroten, het totaal in verhouding blijft. Je kunt de volgende richtlijnen aanhouden:

●      Regelhoogte (regelafstand) tot minimaal 1,5 keer de lettergrootte

●      Afstand tussen volgende alinea tot minimaal 2 keer de lettergrootte

●      Letterafstand tot minimaal 0,12 keer de lettergrootte

●      Woordafstand tot minimaal 0,16 keer de lettergrootte

Tip 3: Geef webpagina’s een titel die de inhoud van de pagina beschrijft

Kies voor iedere webpagina een titel die de inhoud ervan duidelijk beschrijft. Zo kunnen jouw bezoekers gemakkelijk informatie vinden. Een duidelijke titel beschrijft het onderwerp, is ook zonder context te begrijpen, is onderscheidend en vooral ook niet te lang.

Wordpress development

We delen bij Stuurlui graag onze kennis over digitale toegankelijkheid zodat iedereen op een gemakkelijke manier gebruik kan maken van websites. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen eenvoudig en snel toegang heeft tot jouw digitale informatie? We helpen je als Webdesign bureau in Utrecht graag op weg.