Persbericht Kerngroep Ring Utrecht

Dinsdag 23 augustus heeft minister Harbers een nieuw, gewijzigd Tracébesluit (TB) voor de Ring Utrecht gepubliceerd. Dat zo’n besluit zou komen had hij al aangekondigd, maar het maakt het niet minder bizar. We zitten midden in een stikstof- en een klimaatcrisis, de plannen worden alleen maar duurder, burgers/gemeenten en provincie in de regio Utrecht vinden de verbreding overbodig en werken volop aan een alternatief binnen de bak.

Maar het Rijk houdt vast aan een achterhaald plan uit 2008(!), waarvoor opnieuw een deel van het eeuwenoude landgoed Amelisweerd moet worden gekapt. Opmerkelijk is dat terwijl iedereen om het hardst roept dat landbouw, verkeer en industrie evenredig moeten bijdragen aan het oplossen van de stikstofproblemen, maar liefst 8 boerenbedrijven in Utrecht en Gelderland geheel of gedeeltelijk worden beëindigd om stikstofruimte te bieden aan het wegverkeer.

De regio werkt aan een alternatief plan 
In het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU (december 2021) staat dat eerst de regio Utrecht wordt gevraagd om een alternatief ‘binnen de bak’. Als dat gelijkwaardig is aan het verbredingsplan van 2x7 rijstroken ‘buiten de bak’, heeft volgens het coalitieakkoord het plan van de regio de voorkeur. De gemeente en provincie Utrecht willen dit najaar een eerste schets van het alternatief publiceren. En dat weet de minister natuurlijk ook wel, die wordt echt wel op de hoogte gehouden door gemeente en provincie.  

Kansloos TB 2020 
Dat het Rijk nu met een nieuw TB 2022 komt lijkt in tegenspraak met het coalitieakkoord. Maar het in 2020 door minister van Nieuwenhuizen - met een vlotte video van de minister in kwestie die lachend haar handtekening zet onder het besluit-  ondertekende TB is kansloos sinds de uitspraak van de Raad van State vorig jaar over de ViA 15 bij Zevenaar. Het TB Ring Utrecht A27/A12 2020 is namelijk gebaseerd op dezelfde stikstofberekeningsmethode als de ViA15. De Raad van State haalde het besluit over de ViA 15 volledig onderuit. Overigens loopt er ook een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het gewijzigde TB voor de ViA15 en is het dus heel goed mogelijk dat de  voorgestelde berekeningsmethode daar weer strandt.

Ook dit TB niet op de toekomst gericht
Het is onbegrijpelijk dat het Rijk vasthoudt aan een plan dat geen mens nu nog zou bedenken en waarvan de alsmaar stijgende kosten waarschijnlijk al richting de 2 miljard gaan. Dat overal, en zeker in de regio Utrecht, volop wordt ingezet op thuiswerken is kennelijk geen overweging. Ook spoort het TB 2022 op geen enkele manier met de aanpak van de klimaatcrisis. Ondertussen vragen we ons af waarom het Rijk zoveel tijd en geld wil besteden aan een plan waar de hele regio – gemeente, provincie en de overgrote meerderheid van de bewoners – fel tegen is en waar het huidig kabinet de regio zelf om een alternatief heeft gevraagd. 

Alle reden voor de Kerngroep Ring Utrecht om weer in beroep te gaan. Maar wat een verspilling van tijd van rijksambtenaren en belastinggeld! Gelukkig hebben donateurs uit Utrecht en de regio twee jaar geleden genoeg geld bijeengebracht voor de juridische ondersteuning. Wij roepen overigens iedereen, die ons steunt, op om dit opnieuw te doen.