Ingezonden mededeling 

-

Thuiszorg bij Alzheimer: zo regelt u hulp in Utrecht

Uiteraard draagt u als mantelzorger met liefde de zorgtaak voor uw naaste met Alzheimer, maar het kan soms ook veel van u vragen. Overbelasting en gezondheidsproblemen liggen dan op de loer, wat niet alleen u, maar ook de zorgbehoevende kan schaden. Zuster Jansen biedt daarom hulp en laat zien hoe u als mantelzorger ondersteuning kunt aanvragen in Utrecht.

Stap 1. Gevaar overbelasting her- en erkennen

Er zijn verschillende soorten symptomen die aankondigen dat u overbelast bent of dreigt te raken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld extreme vermoeidheid, duizeligheid of lichamelijke pijn. Ook psychische of emotionele klachten, als angstigheid of nalatigheid van de eigen gezondheid kunnen daarnaast een teken zijn van overbelasting.

Het is niet alleen belangrijk om op tijd symptomen van overbelasting te herkennen, maar ook te erkennen. Soms is het lastig om de situatie te aanvaarden, maar trek op tijd aan de bel! Zo kunt u hulp aanvragen en voorkomen dat u zelf, maar ook uw naaste met Alzheimer, onnodig lijdt onder de gevolgen van overbelasting.

Stap 2. Ondersteuning aanvragen

Kunt u de zorg voor uw partner of ouder met Alzheimer niet meer (alleen) aan? Dan is het goed om op tijd om professionele hulp te vragen.

Zuster Jansen ontlast u graag door uw naaste te voorzien van de juiste ondersteunende zorg. Bij het eerste contact met ons, wordt er, samen met een zorgcoördinator, bekeken welke zorg er nodig is voor uw naaste met Alzheimer en hoe wij u daarin kunnen ondersteunen. Deze zorg kunt u naar eigen wens en behoefte opbouwen van 5-uurs tot zelfs 24-uurs zorg aan huis.

Bij het intakegesprek wordt bij de patiënt thuis kennis gemaakt met het vaste, lokale team van verzorgers en kunt u nogmaals de zorgbehoefte uiten. Wij werken zonder wachtlijsten, waardoor u meteen bij ons terecht kan.

Stap 3. Hoeveel kost het?

Zuster Jansen is een particuliere thuiszorgorganisatie. Dit betekent dat de zorg die wij bieden niet gratis is. Wel heeft dit het grote voordeel dat u de ondersteuning geheel naar eigen wens kunt invullen. Ook kunt u een deel van de kosten financiering vanuit de Persoons Gebonden Budget (PGB) van de zorgbehoevende. Bij langdurige of zware zorg kan er ook beroep worden gedaan op een vergoeding vanuit de Wet Langdurige Ziektekosten (WLZ). Onze medewerkers helpen u graag hier wegwijs in te maken.

Bent u een mantelzorger en wilt u meer informatie over de particuliere thuiszorg in Utrecht?

Neem contact op met onze organisatie en vraag naar de mogelijkheden.