Ter ondersteuning van het artikel van afgelopen zaterdag, waarin Roland Goetgeluk klaagt over het vernachelen van de bewonersparticipatie, heb ik een vergelijkbare case: Bij de komende herinrichting van Kanaleneiland Noord-Noord drijft de gemeente ook haar eigen zin door zonder naar de bewoners te luisteren.  

  • Slechts een klein deel van de buurt (3 deels leegstaande flats) kreeg inspraak in de plannen, terwijl de hele buurt het effect zal merken.
  • Sinds het inspraakmoment zijn meerdere flats gerenoveerd en is de bevolkingssamenstelling flink gewijzigd. De gedeeltelijke inspraak, die er geweest is, is niet representatief voor de huidige situatie.
  • De tellingen van parkeerdruk waarop de plannen worden gebaseerd zijn uitgevoerd op het moment dat sommige flats geheel of gedeeltelijk leeg stonden door renovatie.
  • Er wordt een onjuiste voorstelling van zaken gegeven: Er wordt gesproken over extra te realiseren parkeerplekken, maar de werkelijkheid is dat vele tientallen mogelijkheden om te parkeren verloren gaan door de herinrichting. Na de herinrichting is er voor zo'n 100 auto's geen parkeerplek in de buurt.
  • Er wordt gesteld dat er voldoende parkeerplekken in de buurt zijn, maar tellingen van bewoners wijzen uit dat dit niet het geval is: alle legale mogelijkheden om te parkeren worden 's nachts volledig benut en er wordt noodgedwongen ook nog in het groen en op de stoep geparkeerd.
  • De tellingen en reacties van de buurt worden door de gemeente genegeerd.
  • De herinrichting wordt uitgevoerd onder het mom van leefbaarheid verbeteren, maar door het creëren van een parkeerprobleem zullen de leefbaarheid en  de veiligheid achteruit gaan, omdat er noodgedwongen geparkeerd zal worden op straathoeken, in het groen en op de stoepen.

Deze onjuiste voorstelling van zaken past in het straatje van de gemeente, maar ik noem het gewoon volksverlakkerij, waardoor het vertrouwen in de politiek en het bestuur verder zal afnemen. 

vriendelijke groet,

Edward Neuteboom (namens veel bewoners van Kanaleneiland Noord-Noord)