Door Paul Hustinx
journalist/ex-correspondent Stadsblad

Uitgeverij RODI heeft het Stadsblad gekocht om het direct te kunnen overdragen aan DUIC, waarbij de drukkersrelatie die men met deze laatste heeft een belangrijk motief was. Dit meldt RODI ondubbelzinnig in een al vóór 1 juli op haar site geplaatst persbericht.

Wie de afgelopen weken contact zocht met uitgeverij RODI met wie de landelijke uitgever DPG heeft onderhandeld over overname van het Stadsblad, kreeg via de directiesecretaresse te horen dat RODI niet meer was dan de drukker van DUIC, dat nu de landelijke advertenties voor huis-aan-huisbladen krijgt, maar verder gewoon haar bestaande krant blijft voortzetten, terwijl het Stadsblad intussen in rook is opgegaan.

Voor iedere inhoudelijke verantwoordelijkheid in deze zaak werd er doorverwezen naar DPG als verkopende partij en DUIC als ontvangende partij. DPG was er echter ook duidelijk in: het Stadsblad is na onderhandelingen verkocht aan RODI en niet aan DUIC. Er moet bij RODI dus iets gebeurd zijn, maar deze volhardde bij monde van de directiesecretaresse in bovenstaand antwoord.

De directie zelf bevindt zich echter vanaf begin juli tot 23 augustus in het buitenland en zou alleen bereikbaar zijn voor dringende zaken, waar dit tot nu toe niet onder leek te vallen.

Echter, enig googelen brengt een persbericht van RODI zelf aan het licht daterend van vóór 1 juli. Het is hier te vinden: De Rodi Groep investeert in lokale media door overname huis-aan-huis kranten van DPG Media. Daarin staat duidelijk hoe RODI te werk gaat. Maar een deel van de aangekochte kranten gaat RODI zelf uitgeven, zoals het Alphens Nieuwsblad. Veel kranten gaan naar ‘dochterondernemingen’ dan wel ‘andere ondernemingen’.

Eén van de leidende beginselen bij de overnames is ‘ontdubbeling’ zodat er in elke stad ‘één sterke uitgever’ actief blijft. En die sterke uitgever kan ook een bestaande klant van RODI zijn die nu ook al een titel uitgeeft. En ja, dan zou het wel eens de net aangekochte DPG-krant kunnen zijn die als dubbeling wordt aangemerkt ten opzichte van de krant van de ‘bestaande klant’.

In de laatste alinea is men er ook duidelijk over hoe dit in Utrecht is gegaan. Zo’n ‘bestaande klant’ is DUIC alsmede ook onder andere Stedendriehoek in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Er staat ondubbelzinnig: “Rodi heeft voor deze partijen de kranten van DPG gekocht en gaat deze overdragen aan deze uitgeverijen.” Over de reden is men ook duidelijk: ‘Ons grootste belang hierin is uiteraard de drukorder’, dit naast een wens tot verdere samenwerking.

En zo kon het gebeuren dat waar het doel was om ‘de huis-aan-huiskranten de beste toekomst tegemoet (te laten) zien bij partijen die zich volledig focussen op dit product’, waarbij vaak expliciet is verwezen naar ‘print’, het vaste al 65 jaar bestaande huis-aan-huisblad voor Utrecht pardoes met redactie en al werd opgedoekt. Dit omdat een ander eveneens gewaardeerd medium, dat echter - zoals haar naam al zegt - primair gericht is op internetcommunicatie, niet huis-aan-huis wordt verspreid, niet wekelijks verscheen en nog maar enkele jaren bestaat, toevallig een drukorderrelatie had met RODI, het bedrijf waarbij DPG dacht haar Stadsblad een goede toekomst te bezorgen.

DPG zei eerder de opzet van RODI het blad geheel aan DUIC te gunnen, niet te hebben voorzien uitgaande van de onderhandelingsgesprekken. Dan was er nog half juni in een door DPG verspreid persbericht de verwachting gewekt dat toen uitgave van de krant voor Utrecht door DUIC vaststond, er in zekere zin gezorgd zou worden voor ‘integratie van het Stadsblad’ daarin. Dit heeft in elk geval op redactioneel niveau niet plaatsgevonden. Volgens DPG was dit bericht echter wel met RODI afgestemd.

Wie weet kan de tot 23 augustus in het buitenland verkerende directie van RODI, nog eens in de gelegenheid komen een aantal vragen onzerzijds binnen afzienbare tijd te beantwoorden en een toelichting te geven.

Reageren? paulhustinx@hotmail.com

Eerder schreef Hustinx over dit onderwerp al dit artikel.