In zijn column van 10 september maakt Kees van Oosten zich boos over het fabeltje van de de Westpleintunnel.

Nu zijn er heel veel redenen om je boos te maken over het traineren van het realiseren van de de Westpleintunnel, met name door de Project Organisatie Stationsgebied, en over fabeltjes dat de verkeersdruk op het Westplein gemakkelijk verminderd kan worden zodat een tunnel onnodig zou zijn. Toch heeft Kees van Oosten het mis.

De Westpleintunnel is nooit voorgesteld als een maatregel om de luchtkwaliteit te verminderen. De Westpleintunnel is altijd voorgesteld als een 'leefbaarheidstunnel'.

Om tussen Lombok en de oude binnenstad en het nieuwe jaarbeurspleingebied, in plaats van een verkeersriool, een mooi stukje neuwe binnenstad te realiseren, met de sfeer en het karakter van Lombok, met een Lombokplein, naast de bevaarbare Leidsche Rijn, een gebied voor voetgangers en fietsers, daarvoor is de Westpleintunnel nodig. 

Een tunnel niet voor auto's maar een tunnel om te zorgen dat de voetgangers en fietsers in dit gebied geen overlast hebben van auto's. Al jaren terug hebben gemeente en mensen in Lombok gezegd dat een tunnel wel problemen oplevert bij de tunnelmonden: Lawaai en luchtvervuiling dreigen zich te concentreren bij de tunnelmonden en tunnelmonden zijn meestal niet het mooiste in de openbare ruimte. Daarom was er in het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht geld gereserveerd voor maaatregelen om de problemen met luchtkwaliteit bij de tunnelmonden aan te pakken. Geen fabeltje maar oud nieuws.

Ik ben boos dat de gemeente alle potjes geld die gereserveerd waren voor de Westpleintunnel en de bevaarbare Leidsche Rijn ergens anders aan heeft uitgegeven en daarmee het financieringsprobleem van de Westpleintunnel alleen maar groter maakt in plaats van kleiner.

Verbind West, auto's onderlangs.

Met vriendelijke groeten,

Fred Dekkers

-

Reactie Kees van Oosten:

Beste Fred Dekkers,

Je bent helemaal abuis. De Westpleintunnel met afzuiging en filteringstond in het ALU 2006 (zie illustratie hieronder). In de loop van de tijd is de omschrijving veranderd in Westpleintunnel met luchtbehandeling (NSL). Maar altijd wel degelijk als maatregel om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

Opmerkelijk was dat de gemeente destijds (ALU 2006) beweerde dat de lucht in de tunnel niet alleen afgezogen maar ook gefilterd zou worden, iets wat in Nederland (nog) niet voorkomt. Juist het afzuigen in combinatie met filteren zou de maatregel een "cruciaal element" maken in de planprocedures voor het Stationsgebied en juist het afzuigen in combinatie met filteren zou problemen bij de tunnelmonden voorkomen.  

Kortom, je moet het ALU 2006 (nog) maar eens lezen (klikhier).

Overigens zie ik niet wat de Westpleintunnel met leefbaarheid te maken heeft. De omwonenden zitten een jaar of 6 met een enorme bouwput (en mogelijke bouwschade aan gebouwde omgeving door intensieve bronbemaling) en alle ongemak van het omleiden van verkeer. Ik zou zeggen: kan het in Utrecht niet een keer afgelopen zijn met al die ontwrichtende en peperdure megaprojecten?

Gegeven het feit dat het uiteindelijke doel is om het autoverkeer dat dwars door de stad gaat substantieel terug te dringen zou het veel meer voor de hand liggen i.p.v. van een tunnel de weg (het Westplein) drastisch te versmallen, zodat het een leefbare en gezellige weg wordt waar de auto "op bezoek" is en Lombok qua bebouwing doorloopt naar het spoor.

Betekent wel dat de gemeente de doelstelling moet laten vallen dat de binnenstad optimaal met de auto bereikbaar moet zijn (één van de doelstellingen van Utrecht: Aantrekkelijk en Bereikbaar 2012)

met vriendelijke groet,

Kees van Oosten