Kees van Oosten - Dat de milieuzone voor personenwagens op juridische problemen zou stuiten was volgens ex-wethouder Frits Lintmeijer niet waar. Hij had een gesprek gehad met staatssecretaris Atsma en die had gezegd dat Utrecht vervuilende auto's mocht weren. Dat was oktober 2012. 

Inmiddels is gebleken dat dat juridisch inderdaad niet kan, omdat daarvoor eerst het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens moet worden gewijzigd. In dat RVV komt namelijk geen verkeersbord voor dat vervuilende personenwagens verbiedt. En zo'n bord mag een gemeente niet zelf bedenken, want anders zouden in elke gemeente weer andere borden gelden en dat kan natuurlijk niet. 

Twee jaar nadat Lintmeijer besloot dat het juridisch mogelijk zou zijn een milieuzone voor personenwagens in te voeren is het nu ook voor het college en de gemeenteraad van Utrecht duidelijk dat dat niet zo is. Het ministerie ziet een wijziging van het RVV niet zo zitten en schuift die daarom voor zich uit. 

Dat de milieuzone voor personenwagens op 1 januari 2015 dus niet wordt ingevoerd betekent natuurlijk dat de luchtkwaliteitsberekeningen voor 2015 de prullenbak in kunnen en dat de gemeente moet toegeven dat de EU-normen in 2015 op meerdere plaatsen zullen worden overschreden. 

Op 3 november behandelt de Raad van State het beroep van het Wijk-C komitee tegen de Bijenkorf uitbreiding, op 4 november het beroep tegen de Megabioscoop. Dat de EU-normen in 2015 niet worden gehaald omdat de milieuzone voor personenwagens niet zal zijn ingevoerd, zal door de bezwaarmakers zeker naar voren worden gebracht.

Als de gemeenteraad alsnog iets van zijn controlerende functie zou willen waarmaken, zou er een debat moeten komen waarbij een paar vragen in elk geval gesteld moeten worden. 

1. Hoe kan het dat juristen van de gemeente de milieuzone niet ontraden hebben wegens het ontbreken van de nodige regelgeving?

2. Wat hebben de voorbereidingen voor de milieuzone voor personenwagens gekost? Denk daarbij niet alleen aan het uitvoerig onderzoek van TNO en Haskoning/DHV, maar ook aan de kosten van ambtenaren en de kosten van subsidies (sloop- en aanschafsubsidies).

3. Wat heeft de milieuzone voor personenwagens de burgers gekost die inmiddels besloten om hun oudere auto dan maar weg te doen en een nieuwe te kopen? 

4. Welke maatregelen gaat de gemeente nu nemen om alsnog in 2015 zoveel mogelijk aan de EU-normen te voldoen?

5. Kan een wethouder nog mede aansprakelijk gesteld worden voor ernstige fouten als hij het na vier jaar voor gezien houdt en inmiddels vertrokken is?

6. En tenslotte: waarom heeft de gemeenteraad zich wat betreft de juridische haalbaarheid met een kluitje in het riet laten sturen?

Kees van Oosten