Door Wolfgang Spier - In de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van de Provinciale Staten werd op 3 september jongstleden een plan besproken om extra bussen in te zetten op de drukste buslijn tussen station Utrecht Centraal en universiteitswijk de Uithof: buslijn 12.

Volgens gedeputeerde Dennis Straat is dit plan wel mogelijk, maar omdat buspassagiers dan naar andere haltes moeten lopen dan ze gewend zijn is hij niet enthousiast. Hij zal het plan echter overwegen. De provincie zet wel extra bussen in op de langzamere binnenstadsroute naar de Uithof: buslijn 28. De meeste passagiers willen echter met bus 12 die om de binnenstad heen gaat en 5 minuten sneller is.  

Het plan is om de instaphalte van bus 12 op Utrecht Centraal ongeveer 10 meter te verplaatsen naar de andere zijde van hetzelfde busperron, omdat deze nu aan de ‘verkeerde zijde’ ligt. Van daar uit vertrekken de bussen namelijk in noordelijke richting om na een scherpe keerbocht aan de andere zijde van hetzelfde busperron weer terug rijden naar het zuiden, want daar ligt de Uithof.

Bus 12 is de enige lijn die onnodig zo’n complete ronde om het busperron (een halve kilometer) moet rijden met passagiers. Alle overige bussen rijden leeg naar de andere zijde. Als de instaphalte van bus 12 ook naar de andere zijde gaat zijn duizenden passagiers alvast 1 minuut korter onderweg. Voor de passagiers van de buslijnen waarmee van halte wordt gewisseld zijn de nadelen verwaarloosbaar.

Er zijn echter nog meer voordelen van het wisselen van instaphalte want deze ligt om meerdere redenen aan de ‘verkeerde’ zijde. Bus 12 is namelijk ook de enige bus die wordt geblokkeerd door andere bussen en de enige bus die 2 i.p.v. 1 maal een ronde om het busstation moet rijden: 1x propvol en 1x leeg.

Al deze nadelen verdwijnen na haltewisseling waardoor de afwikkeling van de bussen efficiënter wordt. En juist meer efficiëntie is noodzakelijk om het grootste voordeel te realiseren: extra bussen inzetten zodat iedereen voortaan wel mee kan. Bus 12 kan dan evenveel passagiers vervoeren als de geplande Uithoftrams. Dit plan kan ‘met een druk op de knop’ ingevoerd worden tegen verwaarloosbare kosten omdat de aanwijsborden elektronisch worden aangestuurd. 

Door wel extra bussen in te zetten op de drukke binnenstadsroute en niet op de snelste route worden passagiers gedwongen om de langzamere route te kiezen. Ook ‘verbreed’ de provincie de spitstijden van 7 tot 9 naar 7 tot 10 uur. De vraag is echter wat het nut is van extra bussen als de grootste drukte al achter de rug is. De vraag is ook wat de Utrechtse gemeenteraad hier van vindt, want die heeft op 8 februari j.l. een motie over de Uithofbussen aangenomen met de veelzeggende naam “Oplossingen voor het sardientjesvervoer”. Daarom staat dit plan op de agenda van de gemeenteraadscommissie Stad en Ruimte op donderdag 4 oktober a.s.

                  

Wolfgang Spier was van 1998 tot 2006 raadslid in de gemeente Utrecht (Leefbaar Utrecht). Hij probeert het Utrechtse OV-beleid (dat leidt tot steeds langere OV-reistijden) te veranderen met alternatieve OV-plannen.

Hij maakte o.a. het plan voor een kruisingsvrije OV-baan van Utrecht Centraal langs het spoor naar de Uithof. Deze is nu in aanbouw als tramlijn genaamd “Uithoflijn”. Hij maakte ook het ‘satellietmodel: een netwerkmodel met naast Utrecht Centraal ook overstapknooppunten aan de stadsrand.