Nestorix - Politiek is soms net worstelen met hete aardappelen. Je weet dat je moet eten maar sommige aardappelen zijn zo heet dat je ze liever niet wil aanpakken.

Dat idee kreeg ik vorige week donderdag tijdens het kijken naar de livestream van een commissievergadering van de Utrechtse raad. 

Er stonden een aantal onderwerpen op de agenda die mijn bijzondere belangstelling hebben. Ten eerste was daar de discussie over de diverse uitbreidingen en verplaatsingen van de opvang van asielzoekers. Zoals te verwachten was, ging het met name om de locatie aan de Einsteindreef in Overvecht. 

Het is duidelijk dat alle partijen in de raad met die keuze in de maag zitten. Vandaar alom de roep om een alternatieve plek.

Tegelijkertijd weet iedereen dat de keuzen voor de opvang van 400 vluchtelingen met daarbij de noodzakelijke voorzieningen niet voor het oprapen liggen. 

Uit het debat bleek dat een deel van de raad nu spijt heeft van de keuze om akkoord te gaan met een eerder afgesproken procedure waarbij het uiteindelijke besluit aan het College wordt gelaten en van de selectie van acht locaties uit een, voor de overige Utrechters,  geheime lijst van 120, in theorie, mogelijke panden. 

Bij die acht zat overigens ook al een pand op Overvecht al was dat niet het Mitrospand waarop de keuze nu gevallen is

Het  verzoek van de PvdA en enkele andere partijen om nog eens goed te kijken of er echt geen andere mogelijkheden zijn, komt dan ook wel erg opportunistisch over of moeten we concluderen dat ze hebben zitten slapen bij de bespreking van die 120 panden die ze vorig jaar voorgeschoteld kregen. 

Drie uur vergaderen was in ieder geval niet genoeg om een definitief oordeel te vellen, alhoewel de uitslag wel duidelijk is geworden. De opvang aan de Einsteindreef gaat gewoon door. Daar zal de door de PvdA gevraagde geheime extra vergadering weinig aan veranderen. 

Mijn tweede reden om te te kijken, was de bespreking van het Rekenkamerrapport over het muziekpaleis (TivoliVredenburg) maar dat werd opnieuw uitgesteld. Eerdere pogingen van Groenlinks en D66 om het helemaal op de lange baan te schuiven zijn weliswaar mislukt maar inmiddels zijn ze toch weer veertien dagen verder voor dat de raad dit broodnodige verantwoordingsdebat gaat voeren. 

De poging om het samen te behandelen met de uitkomsten van het lopende onderzoek naar de toekomst van TivoliVredenburg, om de vergaderdruk wat te verminderen, was dan ook wel een erg opzichtige smoes om de aandacht af te leiden van de handel en wandel van hun wethouders in dit dossier.

Al met al leverde die uren achter de “livestream” dus weinig nieuws op, maar het beeld van het geworstel van onze volksvertegenwoordigers met de hete aardappels die ze op hun bord kregen, was vermakelijk genoeg om te blijven kijken.