Wim de Vries zou graag zien dat op het 24 Oktoberplein de zuil met daarop de tekening van een huilende nijntje (een tekening van Lana van Leeuwen) een permanente plek krijgt.

                                    

Beste inwoners en Burgemeester van de prachtig mooie stad Utrecht,

Dagelijks rij ik lang het 24 Oktoberplein maar sinds maandag 18 maart passeer ik dat met veel gemengde gevoelens. Enerzijds veel verdriet voor wat de slachtoffers en nabestaanden is aangedaan, maar ook het verdriet wat wij als trotste inwoners van Utreg voelen, en aan de andere kant grote waardering voor alle hulpverleners.

Het speciaal geplaatste 'reclamebord' op het 24 Oktoberplein met een verdrietige nijntje symboliseert alle gevoel van die dag en daarna. Uit respect voor iedereen zou het een mooi gebaar zijn als de gemeente Utrecht deze nijntje op deze plek een vaste gedenkplaats geeft. Zo kunnen wij ons deze dag voor altijd blijven herinneren en gedenken!

Hartelijke groet,

Wim de Vries

De zuil tijdens de Stille Tocht afgelopen vrijdag. Foto: Ton van den Berg